Home-p1-728×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Овни, днес действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, ...

  ОВЕН Овни, днес действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която предизвиква трудности и създава напрежение на много нива. До известна степен имате право ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Сряда е преимуществена за парични печалби и мнозина от Овен ще имат придобивки. Ако те са свързани с ...

  ОВЕН Сряда е преимуществена за парични печалби и мнозина от Овен ще имат придобивки. Ако те са свързани с вашия бизнес, добре е да се вслушате в съветите на партньорите си. За част от вас е характерно ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Вторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърся ...

  ОВЕН Вторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърсят разговор с началника си в службата за повишаване на заплащането. Освен всички възможности ден ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Понеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти и подписване на работни ...

  ОВЕН Понеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти и подписване на работни договори. В професионално отношение ще имате особено плодотворен ден, но не бъдете наивни, защо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Днес мно­зи­на са пов­ли­я­ни от до­маш­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва и то­ва вре­ди на де­ло­вия ви ри ...

  ОВЕН Днес мно­зи­на са пов­ли­я­ни от до­маш­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва и то­ва вре­ди на де­ло­вия ви ри­тъм и ус­т­рем. Ве­ро­я­т­но ще се ан­га­жи­ра­те с лич­ни­те си де­ла и за поп­ра­вя­не на пр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В съ­бо­та мно­го от вас ще търсят раз­ре­ше­ние на проб­ле­ми­те, кои­то чес­то се превръ­щат в тяг ...

  ОВЕН В съ­бо­та мно­го от вас ще търсят раз­ре­ше­ние на проб­ле­ми­те, кои­то чес­то се превръ­щат в тягос­тен то­вар. При­тес­не­ния­та не мо­гат да до­ве­дат един Овен до от­чая­ние. За мо­мен­та е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В петък започвате прекрасно и много от вас се чувстват напълно възстановени. Вероятно това усещане и ...

  ОВЕН В петък започвате прекрасно и много от вас се чувстват напълно възстановени. Вероятно това усещане идва по специфични причини, свързани с вашата работа, която днес ще ви създаде дори радост. Деня ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Няма нищо по-лесно постижимо днес от успеха за родените под Овен. Въпреки това, ако наистина се стре ...

  ОВЕН Няма нищо по-лесно постижимо днес от успеха за родените под Овен. Въпреки това, ако наистина се стремите към реализация, трябва да се съобразите с условията и особеностите на средата, в която ще ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз ...

  ОВЕН Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз­да­ва но­ви ус­ло­вия за кон­так­ти в об­щес­тве­на сре­да - по-ви­со­ка от ва­ша­та. Труд­нос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Във вторник ще доказвате настойчиво правото си в службата и вероятно няма да мине гладко денят. Не в ...

  ОВЕН Във вторник ще доказвате настойчиво правото си в службата и вероятно няма да мине гладко денят. Не влизайте в нескончаеми спорове, не се конфронтирайте, възможно е съвсем незаслужено да понесете ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Трудно и напрегнато започва тази седмица за вас, с много съперничество и неяснота в службата. Профес ...

  ОВЕН Трудно и напрегнато започва тази седмица за вас, с много съперничество и неяснота в службата. Професионалният ден ще бъде успешен за вас, но и нервен. Една жена ще се опита да ви вреди чрез клеве ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Неделя е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те за фи­нан­со­ви опе­ра­ции, за кон­так­ти с парт­ньо­ри и пъ­ту­в ...

  ОВЕН Неделя е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те за фи­нан­со­ви опе­ра­ции, за кон­так­ти с парт­ньо­ри и пъ­ту­ва­ния. Но­ви­на, коя­то ще нау­чи­те днес, ще ви ор­иен­ти­ра за пром­яна­та, коя­то ви пред­ст ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Не разчитайте на роднините или членовете на домакинството да предадат важните лични съобщения, които ...

  ОВЕН Не разчитайте на роднините или членовете на домакинството да предадат важните лични съобщения, които сте оставили. Те най-вероятно ще ги забравят. Конфликтът между професионалните и домашните зад ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Четвъртък е прекрасен ден за вас. Имате добри възможности за делови действия и ще осъществите срещи ...

  ОВЕН Четвъртък е прекрасен ден за вас. Имате добри възможности за делови действия и ще осъществите срещи в обществото или с хора от вашия професионален бранш. Ще имате затруднения в бизнес контактите ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Днес Овните трябва да се съобразяват с всички обстоятелства около себе си. Бъдете внимателни при кон ...

  ОВЕН Днес Овните трябва да се съобразяват с всички обстоятелства около себе си. Бъдете внимателни при контакти в службата и на други места, като се стремите да не пропускате нещо от плановете за деня ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Няма причина да се огорчавате и да смятате, че ще настъпи неприятен обрат в делата ви. Това усещане ...

  ОВЕН Няма причина да се огорчавате и да смятате, че ще настъпи неприятен обрат в делата ви. Това усещане не отговаря на истината и вие го имате на базата на съмненията, които обикновено са лош съветни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В понеделник спокойствието ви обгръща в уютната си прегръдка, предразполагайки много от вас към безд ...

  ОВЕН В понеделник спокойствието ви обгръща в уютната си прегръдка, предразполагайки много от вас към бездействие и отпуснатост. Но днес вашият късмет е изразителен и имате добри възможности да придвиж ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Де­нят е до­бър за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­т­во. По-лес­но от очак­ва­ни­я­та ...

  ОВЕН Де­нят е до­бър за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­т­во. По-лес­но от очак­ва­ни­я­та ви ще се осъ­щес­т­вят фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции, ко­и­то са ви не­о­б­хо­ди­ми. Въп­ре­ки вси ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН В съ­бо­та Ов­ни­те трябва да бъ­дат кри­тич­ни към съоб­ще­ния и но­ви­ни. Твър­де въз­мож­но е да ...

  ОВЕН В съ­бо­та Ов­ни­те трябва да бъ­дат кри­тич­ни към съоб­ще­ния и но­ви­ни. Твър­де въз­мож­но е да по­лу­чи­те лъж­ли­ва ин­фор­ма­ция във връз­ка с някак­ви па­ри и от­нас­яща се до ва­ши прия­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Ве­ли­ко­ле­пен е пе­тък за Ов­ни­те и го­во­ри за пром­яна в тяхно­то со­циал­но по­ло­же­ние. Тя щ ...

  ОВЕН Ве­ли­ко­ле­пен е пе­тък за Ов­ни­те и го­во­ри за пром­яна в тяхно­то со­циал­но по­ло­же­ние. Тя ще бъ­де по­ло­жи­тел­на, проя­ве­те ак­тив­ност и къс­ме­тът ще ви прид­ру­жа­ва навс­якъ­де. В ...

  Четете още