Home-p1-728×90
Home-p1-728×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 1 НОЕМВРИ

  ОВЕН Овните ще имат добра сряда, с изключение на служебно-професионалния аспект за деня. Тук ще имате нео ...

  ОВЕН Овните ще имат добра сряда, с изключение на служебно-професионалния аспект за деня. Тук ще имате неотстраними за момента проблеми, уведомете своевременно ръководителите си, за да не се създаде не ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Във вторник най-големите проблеми за Овните са свързани с дома, но ако семейно обедините усилията си ...

  ОВЕН Във вторник най-големите проблеми за Овните са свързани с дома, но ако семейно обедините усилията си, лесно ще ги превъзмогнете. За други от знака вторник е ден за пътуване, което ще ви предостав ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Труден е понеделник за Овните, но това не се свързва с вашия професионален и делови ден. Става въпро ...

  ОВЕН Труден е понеделник за Овните, но това не се свързва с вашия професионален и делови ден. Става въпрос за домашни неприятности, които ще ви притесняват целия ден. Така ще се развият и вашите общес ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Неделя е мно­го ин­те­ре­сен ден за Овен. Реално погледнато, днес дър­жи­те в ръ­це­те си ня­кои въз ...

  ОВЕН Неделя е мно­го ин­те­ре­сен ден за Овен. Реално погледнато, днес дър­жи­те в ръ­це­те си ня­кои въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ва ре­а­ли­за­ция, до­го­во­ри­ра­не на но­ва дей­ност или по­доб­ря­в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В съ­бо­та ще се чувс­тва­те мал­ко не­си­гур­ни. Не се зах­ва­щай­те с но­ви не­ща, до­ка­то не свъ ...

  ОВЕН В съ­бо­та ще се чувс­тва­те мал­ко не­си­гур­ни. Не се зах­ва­щай­те с но­ви не­ща, до­ка­то не свър­ши­те ста­ри­те. Ве­чер­та пос­ве­те­те на сре­щи с прия­те­ли. Не си иг­рай­те с тър­пе­ние­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В петък Овните са малко мрачни, а някои дори проявяват агресивност, отнася се за бизнесмените, които ...

  ОВЕН В петък Овните са малко мрачни, а някои дори проявяват агресивност, отнася се за бизнесмените, които основателно се притесняват за действията на своите партньори. Мнозина ще останат неудовлетворе ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Четвъртък ще бъде тежък професионален ден. Състоянието ви се обуславя от много фактори - обективни и ...

  ОВЕН Четвъртък ще бъде тежък професионален ден. Състоянието ви се обуславя от много фактори - обективни и субективни. От една страна, цялостно се стремите към нов начин на живот и предпочитате той да ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Днес пред­ста­ви­те­ли­те на Овен са със за­си­ле­но усе­ща­не за фи­нан­сов ущърб, но сряда вне­зап ...

  ОВЕН Днес пред­ста­ви­те­ли­те на Овен са със за­си­ле­но усе­ща­не за фи­нан­сов ущърб, но сряда вне­зап­но мо­же да ви сюр­при­зи­ра, тъй че денят се оп­ре­деля ка­то ва­жен за Ов­ни­те. За някои не ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ОКТОМВРИ

  ОВЕН За повечето от Овен вторник ще бъде труден ден. Най-вече трудностите ви са свързани с работата или б ...

  ОВЕН За повечето от Овен вторник ще бъде труден ден. Най-вече трудностите ви са свързани с работата или бизнеса. За бизнесмените възникват трудноразрешими проблеми относно решения за бъдещата си дейно ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Понеделник е дeн за трансформации около вас. “Нов ден - нов късмет” е в сила за представителите на О ...

  ОВЕН Понеделник е дeн за трансформации около вас. “Нов ден - нов късмет” е в сила за представителите на Овен, като повечето от вас ще се радват, че трудът им не пропада и са необходими на околните. Фи ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Пре­и­з­пъл­не­ни сте със си­ли в неделя и де­нят е спо­рен. Та­ка ще бъ­де не са­мо в служ­ба­та ви ...

  ОВЕН Пре­и­з­пъл­не­ни сте със си­ли в неделя и де­нят е спо­рен. Та­ка ще бъ­де не са­мо в служ­ба­та ви, но и във всич­ки дру­ги дей­нос­ти, с ко­и­то ще се за­е­ме­те днес. Денят го­во­ри за мно­го ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Бъ­де­те бла­го­ра­зум­ни в съ­бо­та и не хар­че­те па­ри­те си на вятъ­ра, за­що­то мно­го ско­ро щ ...

  ОВЕН Бъ­де­те бла­го­ра­зум­ни в съ­бо­та и не хар­че­те па­ри­те си на вятъ­ра, за­що­то мно­го ско­ро ще по­чувс­тва­те ог­ром­на­та им лип­са. Дру­ги от вас от­дав­на из­пит­ват фи­нан­со­ва­та не­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В пе­тък при Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние. Сбл ...

  ОВЕН В пе­тък при Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро­ва­ния и за­гу­би. То­ва обу­слав­я и със­тоя­ние­то ви д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Овни, днес действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, ...

  ОВЕН Овни, днес действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която предизвиква трудности и създава напрежение на много нива. До известна степен имате право ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Сряда е преимуществена за парични печалби и мнозина от Овен ще имат придобивки. Ако те са свързани с ...

  ОВЕН Сряда е преимуществена за парични печалби и мнозина от Овен ще имат придобивки. Ако те са свързани с вашия бизнес, добре е да се вслушате в съветите на партньорите си. За част от вас е характерно ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Вторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърся ...

  ОВЕН Вторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърсят разговор с началника си в службата за повишаване на заплащането. Освен всички възможности ден ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Понеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти и подписване на работни ...

  ОВЕН Понеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти и подписване на работни договори. В професионално отношение ще имате особено плодотворен ден, но не бъдете наивни, защо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Днес мно­зи­на са пов­ли­я­ни от до­маш­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва и то­ва вре­ди на де­ло­вия ви ри ...

  ОВЕН Днес мно­зи­на са пов­ли­я­ни от до­маш­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва и то­ва вре­ди на де­ло­вия ви ри­тъм и ус­т­рем. Ве­ро­я­т­но ще се ан­га­жи­ра­те с лич­ни­те си де­ла и за поп­ра­вя­не на пр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В съ­бо­та мно­го от вас ще търсят раз­ре­ше­ние на проб­ле­ми­те, кои­то чес­то се превръ­щат в тяг ...

  ОВЕН В съ­бо­та мно­го от вас ще търсят раз­ре­ше­ние на проб­ле­ми­те, кои­то чес­то се превръ­щат в тягос­тен то­вар. При­тес­не­ния­та не мо­гат да до­ве­дат един Овен до от­чая­ние. За мо­мен­та е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В петък започвате прекрасно и много от вас се чувстват напълно възстановени. Вероятно това усещане и ...

  ОВЕН В петък започвате прекрасно и много от вас се чувстват напълно възстановени. Вероятно това усещане идва по специфични причини, свързани с вашата работа, която днес ще ви създаде дори радост. Деня ...

  Четете още