Home-p1-728×90
Home-p1-728×90
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Няма нищо по-лесно постижимо днес от успеха за родените под Овен. Въпреки това, ако наистина се стре ...

  ОВЕН Няма нищо по-лесно постижимо днес от успеха за родените под Овен. Въпреки това, ако наистина се стремите към реализация, трябва да се съобразите с условията и особеностите на средата, в която ще ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз ...

  ОВЕН Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз­да­ва но­ви ус­ло­вия за кон­так­ти в об­щес­тве­на сре­да - по-ви­со­ка от ва­ша­та. Труд­нос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Във вторник ще доказвате настойчиво правото си в службата и вероятно няма да мине гладко денят. Не в ...

  ОВЕН Във вторник ще доказвате настойчиво правото си в службата и вероятно няма да мине гладко денят. Не влизайте в нескончаеми спорове, не се конфронтирайте, възможно е съвсем незаслужено да понесете ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Трудно и напрегнато започва тази седмица за вас, с много съперничество и неяснота в службата. Профес ...

  ОВЕН Трудно и напрегнато започва тази седмица за вас, с много съперничество и неяснота в службата. Професионалният ден ще бъде успешен за вас, но и нервен. Една жена ще се опита да ви вреди чрез клеве ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Неделя е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те за фи­нан­со­ви опе­ра­ции, за кон­так­ти с парт­ньо­ри и пъ­ту­в ...

  ОВЕН Неделя е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те за фи­нан­со­ви опе­ра­ции, за кон­так­ти с парт­ньо­ри и пъ­ту­ва­ния. Но­ви­на, коя­то ще нау­чи­те днес, ще ви ор­иен­ти­ра за пром­яна­та, коя­то ви пред­ст ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Не разчитайте на роднините или членовете на домакинството да предадат важните лични съобщения, които ...

  ОВЕН Не разчитайте на роднините или членовете на домакинството да предадат важните лични съобщения, които сте оставили. Те най-вероятно ще ги забравят. Конфликтът между професионалните и домашните зад ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Четвъртък е прекрасен ден за вас. Имате добри възможности за делови действия и ще осъществите срещи ...

  ОВЕН Четвъртък е прекрасен ден за вас. Имате добри възможности за делови действия и ще осъществите срещи в обществото или с хора от вашия професионален бранш. Ще имате затруднения в бизнес контактите ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Днес Овните трябва да се съобразяват с всички обстоятелства около себе си. Бъдете внимателни при кон ...

  ОВЕН Днес Овните трябва да се съобразяват с всички обстоятелства около себе си. Бъдете внимателни при контакти в службата и на други места, като се стремите да не пропускате нещо от плановете за деня ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Няма причина да се огорчавате и да смятате, че ще настъпи неприятен обрат в делата ви. Това усещане ...

  ОВЕН Няма причина да се огорчавате и да смятате, че ще настъпи неприятен обрат в делата ви. Това усещане не отговаря на истината и вие го имате на базата на съмненията, които обикновено са лош съветни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В понеделник спокойствието ви обгръща в уютната си прегръдка, предразполагайки много от вас към безд ...

  ОВЕН В понеделник спокойствието ви обгръща в уютната си прегръдка, предразполагайки много от вас към бездействие и отпуснатост. Но днес вашият късмет е изразителен и имате добри възможности да придвиж ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Де­нят е до­бър за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­т­во. По-лес­но от очак­ва­ни­я­та ...

  ОВЕН Де­нят е до­бър за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­т­во. По-лес­но от очак­ва­ни­я­та ви ще се осъ­щес­т­вят фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции, ко­и­то са ви не­о­б­хо­ди­ми. Въп­ре­ки вси ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН В съ­бо­та Ов­ни­те трябва да бъ­дат кри­тич­ни към съоб­ще­ния и но­ви­ни. Твър­де въз­мож­но е да ...

  ОВЕН В съ­бо­та Ов­ни­те трябва да бъ­дат кри­тич­ни към съоб­ще­ния и но­ви­ни. Твър­де въз­мож­но е да по­лу­чи­те лъж­ли­ва ин­фор­ма­ция във връз­ка с някак­ви па­ри и от­нас­яща се до ва­ши прия­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Ве­ли­ко­ле­пен е пе­тък за Ов­ни­те и го­во­ри за пром­яна в тяхно­то со­циал­но по­ло­же­ние. Тя щ ...

  ОВЕН Ве­ли­ко­ле­пен е пе­тък за Ов­ни­те и го­во­ри за пром­яна в тяхно­то со­циал­но по­ло­же­ние. Тя ще бъ­де по­ло­жи­тел­на, проя­ве­те ак­тив­ност и къс­ме­тът ще ви прид­ру­жа­ва навс­якъ­де. В ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Днес Овните са предприемчиви и ще действат бързо и прецизно. Безпокойството на мнозина се свързва с ...

  ОВЕН Днес Овните са предприемчиви и ще действат бързо и прецизно. Безпокойството на мнозина се свързва с работата и обществените задължения или професионалните взаимоотношения. Ще получите съобщение, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Сряда е доста важен и същевременно специален ден за Овните, особено за онези, които са притеснени по ...

  ОВЕН Сряда е доста важен и същевременно специален ден за Овните, особено за онези, които са притеснени по въпроси за пари. Ще ви бъдe отправено предложение за действие, което ще ви помогне да стабилиз ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Във вторник трябва да бъдете много внимателни в думи и дела. Поведението на повечето от вас ще бъде ...

  ОВЕН Във вторник трябва да бъдете много внимателни в думи и дела. Поведението на повечето от вас ще бъде двойствено, но не поради намерение да измамите някого, а защото е нарушено вътрешното ви равнов ...

  Четете още
 • Любовен хороскоп за 25 септември – 1 октомври 2017

  Очакват ни дни на промени по отношение на любовта. Няма да липсват разногласия, но ще има и много романти ...

  Очакват ни дни на промени по отношение на любовта. Няма да липсват разногласия, но ще има и много романтика, за някои и нова любов. Какво ви очаква според зодията, вижте в седмичния ни любовен хороско ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН За Овните понеделник е важен и вие трябва да предприемете решителни стъпки в службата или да вземете ...

  ОВЕН За Овните понеделник е важен и вие трябва да предприемете решителни стъпки в службата или да вземете сериозно решение, отнасящо се до вашата работа. Денят ще ви донесе успех при осъществяване на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Не пре­кар­вай­те деня в спо­ро­ве и пре­ре­ка­ния, как­ва­то е наг­ла­са­та на мно­зи­на днес. Ще н ...

  ОВЕН Не пре­кар­вай­те деня в спо­ро­ве и пре­ре­ка­ния, как­ва­то е наг­ла­са­та на мно­зи­на днес. Ще нау­чи­те за не­поз­на­ти за вас слу­жеб­ни де­ла. Но­ви­ни­те ще ока­жат по­ло­жи­тел­но влия­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН За мно­зи­на съ­бот­ният ден ще пре­ми­не в спо­ро­ве и до­каз­ва­не на пра­во­та­та им. Из­лиш­но щ ...

  ОВЕН За мно­зи­на съ­бот­ният ден ще пре­ми­не в спо­ро­ве и до­каз­ва­не на пра­во­та­та им. Из­лиш­но ще се при­тесн­ява­те за слу­жеб­ни за­да­чи за ре­ша­ва­не, кои­то сте от­ло­жи­ли по обя­сни­м ...

  Четете още