Home-p1-970×90

РАБОТА/ПРЕДЛАГА

 

*ПТИЦЕФЕРМИ в Северна Ирландия и Великобритания набират мъже 18-45 год за постоянна работа. Осигурени квартири и подписване на договор, 0878/822604

* ГОТ­ВАЧ­КА – Ло­за­та, Еле­но­во, 0897/820182

* РА­БОТ­НИ­ЦИ ЗА ГИП­СО­КАР­ТОН, в Гер­ма­ния, 0889/243133

* ВЕР­ДЕ НА­БИ­РА гот­ва­чи и пом. гот­ва­чи, 0898/522388

* ТЪР­СЯ АМ­БИ­ЦИОЗ­НО МОМ­ЧЕ ТРАК­ТО­РИСТ за Бл-град, 0878/828110

* МО­ТО­КА­РИСТ с опит за дър­вооб­ра­бот­ва­що пред­прия­тие в Бл-град, 0879/520600

* ОТК, КРОЯЧ, ШИ­ВАЧ­КИ, ГЛА­ДАЧ­КИ, доб­ри ус­ло­вия, 0887/869114

* АВ­ТО­БОЯ­ДЖИЯ, 0898/708229

* МЕЖ­ДУ­НА­РО­ДЕН ШО­ФЬОР BG, GR, гон­до­ла, 0878/708097

* МАЙ­СТОР-ГОТ­ВАЧ­КА в зав-е за бър­зо хра­не­не, 0889/901001

* АВ­ТО­МОН­ТЬОР, ХИ­ГИЕ­НИС­ТКА, 0887/885729

* ОФИС СЪТ­РУД­НИК, ЖЕ­НА, Бла­гоев­град, ан­гл., гръц­ки се счи­та за пре­димс­тво. Поз­на­ния Microsoft Оffice, по­ча­со­во раб. вре­ме, доб­ро зап­ла­ща­не спо­ред уме­ния­та. CV из­пра­щай­те на [email protected]

* ГОТ­ВАЧ И СА­ЛА­ТИЕР­КА, 073/834114

* ПОМ. ГОТ­ВАЧ­КА в зав-е за бър­зо хра­не­не, 0878/840708

Коментар с Facebook

Свързани новини