Административен съд изиска от ЮЗУ пълна информация от избора на проф. Б. Юруков за ректор

Административен съд – Благоевград задължи ЮЗУ да представи пълна информация за проведеното общо събрание на 27 ноември 2019 г. на университета, на което проф. д-р Борислав Юруков бе избран повторно за ректор. Искането бе направено на вчерашното първо съдебно заседание по делото за оспорване на избора от  кандидатите за поста – ексректора проф. д-р Иван Мирчев и бившите зам. ректори проф. д-р Антони Стоилов и проф. Георги Апостолов. Тримата жалбоподатели бяха представлявани от софийските адвокатки Вълчева и Плочева, но на делото присъстваха лично проф. Апостолов и проф. Стоилов. Софийската адвокатка Георгиева пък бе ангажирана от ответната страна – общото събрание на ЮЗУ, представлявано от председателя проф. д-р Габриела Белова. Никой не се яви от името на ректора проф. Юруков като  заинтересована страна, който е уведомил в писмена молба, че оспорва жалбата, стана ясно от доклада на съдия Марияна Мицева. Адвокатите на жалбоподателите заявиха, че административната преписка за проведения избор е непълна, поради което изискаха подробна справка, включваща протокола от гласуването, колко от членовете на Академичния съвет и на общото събрание са навършили 65-годишна възраст, както и за статута на студентите и трима докторанти, участвали в избора. Твърдението на жалбоподателите е, че сред членовете на Академичния съвет има такива в пенсионна възраст, над 65 години, което прави състава нередовен и респективно нелегитимни взетите от тях решения. В тази връзка бе изискана справка за възрастта на членовете на Академичния съвет и общото събрание. Тъй като проф. Юруков е в същата възрастова група, бе изискано копие от акта № 38 от 22 .05.2019 г. за удължаване на трудовия  му договор. Съдия Мицева уважи направените доказателствени искания и задължи ЮЗУ да представи пълна справка. Делото бе отложено за края на месец март.

Както „Струма“ писа, тримата професори – Мирчев, Апостолов и Стоилов, оспорват в съда законосъобразността на проведените избори и искат да се отменят решенията на общото събрание на ЮЗУ.  Тъй като жалбата спира изпълнението на взетите решения, към преписката бе постъпила молба от председателя на общото събрание на ЮЗУ да бъде допуснато предварително изпълнение по отношение избора за ректор, за да не се блокира дейността на университета. Съдия Мицева се съгласи, след като счете, че висшето училище не следва да бъде оставено без ръководство до приключване на спора.

Проф. Борислав Юруков бе избран за ректор на 27 ноември 2019 г. Припомняме, че той беше преизбран за втори мандат с гласовете на 171 членове на общото събрание на ЮЗУ. Кандидатите за ректор на най-голямото висше училище в Югозападна България бяха петима. Проф. д.н. Иван Мирчев получи подкрепата на 65 от членовете на общото събрание. За проф. д-р Георги Апостолов гласуваха 42-ма. Проф. д-р Антони Стоилов получи 15 гласа, а за доц. д-р Траян Попкочев гласуваха трима. Освен ректор бяха избрани председател и заместник-председател на общото събрание на Югозападния университет. За председател с 262 гласа „за“ бе избрана проф. д-р Габриела Белова – заместник-декан на Правно-историческия факултет. С 235 гласа „за“ заместник-деканът на Природо-математическия факултет проф. д.н. Марио Митов беше избран за заместник-председател на общото събрание. Тримата професори Мирчев, Апостолов и Стоилов оспорваха и избора на Академичен съвет. В жалбата се твърди, че изборът на Академичен съвет противоречи на разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от Закона за висшето образование, тъй като за членове са избрани хабилитирани лица, които към датата на избора не са на основен трудов договор с висшето училище, а трудовите им договори са удължени, което променя нормативно установеното съотношение между квотите. Изложени бяха съображения и за незаконосъобразност на проведеното на 6 ноември 2019 г. заседание на Академичния съвет. Жалбата бе определена като недопустима от съдия Илонка Рашкова поради липса на правен интерес и делото бе прекратено.

Поради недопустимост бе прекратена и жалбата на проф. Апостолов преди провеждане на изборите, в която оспорваше решенията на Академичния съвет от 6 ноември относно предприетите действия по организиране на общо събрание на университета за избор на ръководни органи и определяне на структурния състав на членовете на общото събрание на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Съдия Димитър Узунов остави жалбата без разглеждане поради недопустимост с мотива, че взетите решения не са индивидуални актове, а междинни, защото се явяват част от процедурата по свикване на общото събрание и организационно-техническата му подготовка за избор на ръководни органи на висшето училище.

Вчерашното първо заседание по казуса „ЮЗУ“ съвпадна с промените в Закона за висшето образование,  които вчера бяха гласувани от парламента на второ четене. Една от тях е, че министърът на образованието и науката ще сключва договор за управление с избрания от общото събрание на държавното висше училище ректор.

 БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *