Административен съд обяви за нищожни текстове в общинска наредба на Сандански

Административен съд – Благоевград отмени текстове от общинската наредба на Сандански за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите след протест на Окръжна прокуратура. Причината е, че приетите преди 16 г. разпоредби противоречат на нормативни актове от по-висока степен и закони.

В наредбата са въведени забрани и глоби при нарушения, например свързани с хазартни игри, търговска дейност с фойерверки, местата за разходки на кучета, грижите за децата и оставянето им без надзор, които са извън компетенцията на общинската управа, тъй като тези обществени отношения и санкционни норми са уредени в Закона за хазарта, Закона за защита на детето, Закона за ветеринарната дейност, Закона за общоопасните вещества и боеприпаси и пр.

В общинската наредба например са въведени глоби от 20 до 200 лв., които са в противоречие със Закона за защита на детето, в който се предвижда наказание на лице, допуснало от 22:00 часа до 06:00 часа дете без придружител в управляван от него търговски обект, с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. Глоби са въведени и за отглеждането на домашни любимци, които са в разрез с приетите санкции в закона.

Прокуратурата атакува и текста от наредбата, според който глобите до 10.00 лв. не подлежат на обжалване, а ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба по квитанция до 5.00 лв., за нарушението се съставя акт. Тук общинските съветници са надскочили не само основния закон – Конституцията, но и Европейската харта за основните права на човека, която повелява, че всяко лице има право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес в разумен срок от независим и безпристрастен съд.

Делото е разгледано от тричленен състав на Административен съд, но докладчик е съдия Иван Шекерлийски, който е обявил за нищожни визираните текстове в общинската наредба, която от приемането си досега е променяна 11 пъти.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *