Административен съд отмени решение на ОбС – Банско, с което бе отказан ПУП на хотел „Перун“ заради съмнения за ново казино

Административен съд – Благоевград отмени решение на Общински съвет – Банско, с което бе отказано на фирма „Хотел Перун – Банско” ЕООД  изработване на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за обединяване на имоти в близост до едноименния хотел, както и за промяна предназначението на земята от „земеделска“ в „за обществено обслужване и жилищно строителство”. Искането на дружеството, представлявано от софийския бизнесмен Красимир Токушев, бе отхвърлено на общинската сесия  на 27 август 2019 г. поради липсата на гаранция, че в имота няма да се направи още едно казино. По време на дискусията общинският съветник Димитър Русков задава въпрос дали съществуващото казино ще бъде изнесено от хотел „Перун“, но отговорът на тогавашния кмет Георги Икономов е, че не може да бъде категоричен за намеренията на инвеститора. При последвалото гласуване предложението за ПУП  не минава, тъй като 11 съветници гласуват „въздържал се“, 1 „против“ и само 4 „за“. Решението се  възприема в контекста на приетата в началото на 2019 г. забрана за изграждане на нови нощни клубове, казина, еротик барове, с оглед стратегията за развитие на Банско като ски курорт. Впоследствие обаче Окръжна прокуратура – Благоевград се самосезира и възложи на РП – Разлог да предприеме необходимите действия и да направи проверка относно законосъобразността на решението на минипарламента в Банско, което не може да противоречи и да е над Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.  Фирма „Хотел Перун-Банско“ атакува решението, с което получава отказ за ПУП от общинските съветници в Административен съд. В хода на делото е назначена съдебно-техническа експертиза и заключението на вещото лице е, че направеното искане за допускане изработването на ПУП-ПЗ за обединяване на имотите и промяна в предназначението им от “земеделска земя“ в “за обществено обслужване и жилищно строителство”, изцяло съответства на предвижданията на Общия устройствен план на община Банско. При анализа на доказателствата съдия Иван Петков счита, че посочените в решението на ОбС – Банско фактически основания пък не касаят въпроса по същество. Отсъства преценка дали заданието и проектите за планове към него отговарят на нормативните изисквания за тяхното изготвяне. Становището на общинските съветници е по целесъобразност, но дори целесъобразността не е подкрепена с никакви конкретни факти и обстоятелства. Налице са само предположения и хипотези, че дружествого иска да измести съществуващото вече казино от хотел “Перун“ в новообособения собствен поземлен имот. Дори тези предположения на общинските съветници да са верни, не съществува забрана нито за изграждане на ново казино в собствен на съответното лице имот, нито за “изместване“ на подобен вид търговски обект от един в друг поземлен имот, счита съдията. Липсата на мотивиран отказ нарушава правото на защита на оспорващия, което пък е пречка съдът да осъществи контрол за законосъобразност на отказа. Решението на ОбС – Банско е отменено, а преписката е върната за ново произнасяне в местния минипарламент при  спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *