Административните съдии пощадиха „Кюстендилска вода”, отмениха глоба, наложена заради пропуски по поддръжката на водоизточник в село Каменик

Административният съд в Кюстендил отмени административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лв., наложена от Регионалната здравна инспекция на водното дружество „Кюстендилска вода”. Санитарните инспектори издадоха наказателното постановление, след като констатираха нарушения на Наредбата за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Според РЗИ водното дружество в Кюстендил не поддържа охранителните съоръжения и маркировката на водоизточника в махала Верница на село Каменик, община Бобошево. Около водовземното съоръжение не бил обособен пояс на санитарно-охранителната зона, няма изградена трайна ограда, сигнализирана с предупредителни табели, поставени на видно място, и врата с подходящо заключване, които да осигурят физическата охрана на водоизточника.

„Действително законовите разпоредби предвиждат изграждането на ограда на най-вътрешния пояс от санитарно-охранителната зона”, припомнят съдиите. „Същевременно обаче за водоизточника в село Каменик „Кюстендилска вода” няма издадено разрешително за водовземане по реда на Закона за водите, съответно няма издадена заповед за определяне на санитарно-охранителна зона. Ето защо за водоизточника не следва да се прилагат разпоредбите за маркировка, експлоатация, охрана и контрол на санитарно-охранителните зони. „Кюстендилска вода“ ЕООД има качеството на ползвател или концесионер”, смятат те.

Решението на КАС  е окончателно и не подлежи на обжалване.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *