Антикорупционната комисия 2 месеца разследва зам. председателя на ЦИК Т. Йосифова заради договора й за шеф катедра в ЮЗУ, обяви: Конфликт на интереси няма

Заместник-председателят на Централната избирателна комисия от квотата на патриотите Таня Йосифова попадна в полезрението на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ заради трудовия й договор с Югозападния университет в Благоевград като ръководител на катедра „Гражданскоправни науки“ на Правно-историческия факултет /ПИФ/.

Допустимо ли е съвместяването на двете длъжности бе тема на проучването по документи, което бе възложено на заместник-председателя на комисията Антон Славчев и колегите му Пламен Йоцов и Силвия Къдрева.

Подозрението, че Йосифова няма право да е едновременно шеф катедра в ЮЗУ и зам. председател на ЦИК, е депозирано в КПКОНПИ под формата на сигнал, постъпил на 10 юни т.г.

В хода на последвалото двумесечно разследване антикорупционната комисия изисква от ректора на ЮЗУ д-р Борислав Юруков документи за служебните правоотношения на Йосифова с университета, от които става ясно, че на 08.06.2016 г. тя е избрана за щатен преподавател на 2/3 щат с обща натовареност от 270 часа, през септември същата година е сключила с ЮЗУ трудов договор за длъжността „доцент-доктор“ в катедра „Гражданскоправни науки“ на ПИФ, на 20.08.2018 г. става вр.и.д. ръководител катедра „Гражданскоправни науки“, а на 10.10.2018 г. изборът й е легитимиран и тя получава мандат до 2022 г. на този пост.

Според КПКОНПИ за периода от застъпването на двете длъжности при Йосифова до решението на комисията липсват доказателства, че като член на ръководството на ЦИК тя е упражнила правомощия по служба по отношение на ЮЗУ. Освен това „несъвместимостта не е конфликт на интереси, а препраща към Конституцията или специален закон, в които се съдържат и правилата за нейното установяване, както и компетентните да сторят това органи, а именно – органът по избора или назначаването”, прехвърля топката към ЦИК и ЮЗУ комисията.

Решението на КПКОНПИ, че по отношение на Таня Йосифона не е открит конфликт на интереси, е изпратено в Софийска градска прокуратура с оглед преценка за реализиране на правомощията по чл. 76, ал. 2 от КПКОНПИ. Съгласно този текст прокурорът може да подаде протест до съда в едномесечен срок от съобщаването на решението. Копие от него е препратено и на дирекция „Противодействие на корупцията“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *