Асоциацията по ВиК одобри искане за 20% увеличение в цената на услугата от благоевградското водно дружество

Асоциацията по ВиК в Пиринско прие бизнес плана на благоевградското водно дружество за периода 2017-2021 г. на вчерашното си заседание със заявление за увеличение цената на услугата с 20%. Това бе една от основните теми на обсъждане заедно с приемане на решение за сключване на допълнително споразумение към договора с Асоциация по ВиК, за разширяване на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, чрез присъединяването на община Петрич.

Към настоящия момент комплексната цена на водата, заплащана от благоевградчани, е в размер на 1,39 лв. без ДДС и е одобрена през 2010 г. Тя включва услугите доставка на питейна вода с цена 1,02 лв. без ДДС, отвеждане на отпадъчни води с цена 0,13 лв. без ДДС и пречистване на отпадни води с цена 0,24 лв. без ДДС. Становището на ВиК – Благоевград е, че тази цена е недостатъчна през последните години за покриване на текущите разходи на дружеството, предвид увеличението в цените на услуги, материали и електроенергия.

Цената не е достатъчна за генериране на средства за инвестиции и поради тази причина е необходимо да бъде актуализирана. С действащите цени на предлаганите услуги „ВиК“ ЕООД – Благоевград няма да е в състояние да изпълни заложените в договора с Асоциацията минимални инвестиции. За целия период на договора, който е 15 години, са заложени инвестиции в размер на 23 797 000 лв., като за 2018 г. са заложени инвестиции в активи публична собственост на стойност 1 924 000 лв. Дължината на обслужваната от дружеството водопроводна мрежа е 1545 км, а канализационната мрежа е с дължина 385 км. Броят на авариите в годишен аспект надхвърля 1800.

Освен ВиК мрежите дружеството експлоатира 4 пречиствателни станции за питейни води и 4 пречиствателни станции за отпадни води. Средната възраст на водопроводната мрежа е от порядъка на 35-40 години. Необходимите средства за инвестиции за територията, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград, включително община Струмяни и община Петрич, възлизат на 910 млн. лв. в дългосрочен план до 2038 г.

Решението на Асоциацията по Ви за одобрение на бизнес плана на ВиК – Благоевград предстои да се внесе за обсъждане и становище в КЕВР, което се очаква да отнеме около месец и половина.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *