HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Басейнова дирекция размисли: Разрешава ЛЮБИТЕЛСКИЯ риболов на яз. “Стойковци”

Басейнова дирекция обърна на 180 градуса позицията си за язовир „Стойковци” край благоевградското село Логодаж и вече от „недопустимо” становището й стана „допустимо” и наемателите получиха картбланш за садково стопанство и любителски риболов.

„Както „Струма” писа, на 23 март т.г. БДЗБР категорично забрани на братята Венцислав и Милен Алексиеви да сложат във водата 48 садки и да пуснат по бреговете любители въдичари, базирайки се на Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2016-2021 г., в който „Стойковци“ е със статут на язовир, в който не могат да бъдат реализирани никакви нови инвестиционни предложения, тъй като те представляват антропогенен натиск и могат да влошат екологичния потенциал на водното тяло.

Изненадващо 19 дни по-късно, на 12 април 2017 г., контролната държавна институция с шеф Вангелия Иванова прави ново произнасяне по компетентност и този път отсъжда, че идеята за садковото стопанство и любителския риболов е абсолютно допустима и може да бъде осъществена.

Язовирът е същият, инвестиционното предложение е същото, ПУРБ 2016-20121 е същият, разликата е само, че Алексиеви отнесли в дирекцията една стара наредба от 2008 г. и една стара заповед от 2010 г., които се оказали достатъчни БДЗБР да промени становището си.

Наредбата е №37 от 10.11.2008 г., обнароднвана в бр. 100 на „Държавен вестник” на 21.11.2008 г. и в нейното Приложение №1 яз. „Стойковци“ е определен в рибностопанско отношение като язовир за любителски риболов. Съгласно същата наредба „в язовирите, предназначени за любителски риболов, могат да бъдат определяни зони за аквакултури“.

Заповед №РД-372/11.01.2010 г. пък е на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” за зониране на яз. „Стойковци“. В тази заповед в него е определена зона за аквакултури с площ 125 дка, които са 11,06% от площта на язовира и напълно попадат в изискванията на чл. 4, ал. 2 от наредба №37, съгласно която „зоните за аквакултури обхващат до 25% от общата площ на воден обект с основно предназначение за любителски риболов“.

Тъй като не е възможно да не е знаела за съществуването на въпросните наредба и заповед, открит остава въпросът защо Басейнова дирекция при първото си отрицателно становище не е взела под внимание двата документа, още повече че те са с дати преди 22.03.2010 г., когато е влязъл в сила ПУРБ на БДЗБР. Какво се промени за 19 дни, та наемателите на язовира успяха да издействат „да”?

В крайна сметка от един месец риболовът в яз. „Стойковци“ е разрешен, а наемателите имат картбланш да си направят и садковото стопанство за отглеждане на шаран и дъгова пъстърва. Първо обаче братята все пак трябва да свършат някои спешни неща, за да приведат индивидуалния административен акт на яз. „Стойковци“ от 2010 г. към последвалите законови промени.

Например съгласно измененията в Закона за рибарството и аквакултурите от 2012 г.  чрез ИАРА наемателите трябва да определят аварийни зони, които да служат за преместване на съоръженията за аквакултури в случай на ремонт на язовирната стена или друго събитие, което би довело до рязко понижаване нивото на водата. Сред ултимативните препоръки на дирекцията до наемателите е и тази да докажат „по безспорен начин, че предвидената дейност в инвестиционното предложение няма да предизвика замърсяване на водите и да окаже вредно въздействие, което да доведе до влошаване състоянието на водното тяло“. От тях се иска още да предвидят и „подходящи смекчаващи мерки, които да намалят евентуалното негативно въздействие от дейността“.

В зависимост от отчетеното въздействие на садковото стопанство дирекцията си е запазила правото при необходимост да редуцира капацитета му.

По отношение на втория забранен за риболов язовир в региона – „Валтата“, до петричкото с. Самуилово, вчера Басейнова дирекция с шеф Вангелия Иванова е изпратила до наемателя му – охранителната фирма „ЛСФК Секюрити“, покана за доброволно изплащане на наложените имуществени санкции.

Както писахме, от март миналата година охранителите редовно зарибявали язовира с шаран, ползвайки разрешителното за водовземане на хазяина си „Напоителни системи“ ЕАД, което обаче се издава персонално и не може да бъде преотстъпвано на друг юридически или физически субект, дори и той да е наемател на същия воден обект.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *