Бизнесдама от Варна с дружество с руски капитали ще строи голф игрище в Банско на 370 дка

Имотът над бившите казарми е купен още през 2005 г. от „Голф плюс”, представлявано от Веселина Стефанова, кметът Г. Икономов категоричен: Обектът ще допълни туристическите услуги, няма да разрешим строителство на други сгради освен на обслужващи

Варненското дружество „Голф плюс“ ЕООД, представлявано от Веселина Стефанова, е заявило в община Банско инвестиционно намерение за изграждане на голф игрище в Банско. Информацията бе потвърдена от кмета на общината Георги Икономов, който допълни, че всичко е в съвсем начален етап.

„Фирмата е собственик на земята още от 2005 година. Досега не са заявявали никакви инвестиционни намерения. На този етап има входирано само заявление за допускане изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението на земята от земеделска земя в за голф игрище”, каза Икономов и поясни, че в общия устройствен план на община Банско тези земи не са в зона, предвидена за  спортна инфраструктура, което налага да се стартира процедура по преотреждане на терена и изменение на  ОУП.

Земята е с обща площ от 370,652 дка и обхваща имоти в местностите Белизмата, Момин гроб, Палигоден и Котечкото, землището на община Банско. Местностите са над бившата казарма в Банско, в подножието на планината и извън регулационните граници на града. Според  общия устройствен план на Банско част от земите попадат в устройствена зона “Озс1” (озеленени територии за широко обществено ползване извън населените места), а друга част  в територия, за която е установен режим на превантивна защита и е предвидена да запази статута си на земеделска земя. Това налага стартиране на процедура по изменение на ОУП и обособяване на устройствена зона, даваща възможност за преотреждане на земеделски земи в територия за изграждане на голф игрище.

Кметът на Банско Георги Икономов няма притеснения, че реализирането на един такъв проект ще доведе до  строителство на нови хотели. Той е на мнение, че това ще допълни туристическите услуги в Банско и ще допринесе за развитието на целогодишния туризъм

„Нямам притеснения в тази посока, защото няма да разрешим изграждане на нови сгради освен обслужващи такива. Обектът ще е  изцяло за предоставяне на спортни услуги”, допълни градоначалникът.

От справка в Търговския регистър става ясно, че дейността на дружеството е насочена изцяло към изграждане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения, игрища за голф, стадиони с общо предназначение и плувни комплекси, производство, внос и продажба на спортни уреди и помагала, а така също и организиране на спортни лагери, школи, курсове и семинари. „Голф плюс“ ЕООД е със седалище и адрес на управление във Варна, а едноличен собственик на капитала е  руската компания „Инвест-Девелопмент“ АД със седалище в Москва. От Търговския регистър става ясно още, че дружеството е теглило кредит от банка. Договорът за кредит е променян няколко пъти през годините чрез анекси. Към 2013 година задълженията на дружеството са били 284 000 лева. Сумата е същата и към май 2016 г. Залогът за кредита най-вероятно са били земите в Банско. Той е вдигнат през декември на 2017 година.

Какъв е идейният проект на фирмата и каква ще бъде инвестицията все още не е ясно. На този етап такъв не е депозиран в община Банско

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *