Топ теми

Благоевградска област на опашката по осигуреност с легла, лекари и стоматолози, кът дори общопрактикуващите доктори

Болничните легла в Благоевградска област са малко, а лекарите – съвсем недостатъчно, обяви вчера Националната статистика. Осигуреността на населението в края на 2018 г. с болнични легла е 540.8 на 100 000 души, при средно за страната 759.6 легла.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 11 с 1650 легла. Те включват 5 многопрофилни, 5 специализирани болници и 1 център за психично здраве в Благоевград. Заведенията за извънболнична помощ са 75 /28 медицински центрове, 5 медико-дентални центрове и 42 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории/ с 39 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 23 легла.

Общо 5-те МБАЛ на територията на Благоевградска област имат 1074 легла и те поемат основната част от потока на болните, нуждаещи се от стационарно лечение.

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Благоевград практикуват 911 лекари. Лекарите по дентална медицина са 289, а медицинските специалисти по здравни грижи – 1540, от които 1109 са медицински сестри, 140 медицински и рентгенови лаборанти, 106 фелдшери и 72 акушерки.

В заведенията за болнична помощ практикуват 419 лекари, 12 фармацевти и 791 медицински специалисти по здравни грижи, от които 579 медицински сестри.

В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 442 и 289 лекари по дентална медицина. Тук се включват всички лекари (368) и лекари по дентална медицина (286), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. От другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в медицинските центрове (57).

В останалите лечебни и здравни заведения, включително детски ясли и кабинети в училища, към 31.12.2018 г. на основен трудов договор работят 50 лекари и 605 медицински специалисти по здравни грижи.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 177, или 19.4% от всички лекари в областта, следвани от педиатрите – 9%, акушер-гинеколози – 6.3%, и хирурзи – 6%.

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. общо за областта е 29.9 на 10 000 души от населението, при 42.4 на 10 000 души общо за страната. Осигуреността с лекари по дентална медицина е 9.5 на 10 000 души от населението, при 10.3 на 10 000 души общо за страната.

В областта не достигат дори общопрактикуващите лекари – осигуреността с тях е 5.8 на 10 000 души от населението, при 6 на 10 000 души за страната.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *