Благоевградските бизнесмени Байкушев и Чорбаджийски изгубиха поръчка за над 2 милиона лева

Комисията за защита на конкуренцията отхвърли като неоснователни жалбите срещу проведената обществена поръчка за ремонт на училището в Кресна на стойност над 2 милиона лева. Жалбите бяха подадени от декласираните участници – ДЗЗД „Монолитстрой”, обединение на фирми на благоевградските бизнесмени Байкушев и Чорбаджийски, и  ДЗЗД „Билд Кресна“, в която участват фирми на софиянеца Тома Чакалов и на Жолт Балог. Двете дружества оспориха решението на 7-членната комисия, председателствана от адвокат Албина Анева, която класира на първо място фирма „Вантроник“ ЕООД на Иван Давидков от Симитли, въз основа на което кметът на Кресна Николай Георгиев реши да възложи ремонта на фирмата победител.

Обществената поръчка включва ремонт на сградата и двора на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, като за нея кандидатстват общо 10 фирми. Седем са декласирани, а на финала достигат три, чиито оферти са оценявани по методика с точкова система. На първо място с 50 точки е класирано техническото предложение на „Вантроник“ ЕООД, която предлага ценова оферта от 2 157 208 лв. с ДДС за ремонта и срок за изпълнение на обществената поръчка 270 дни. На  втора позиция е „Агромах” ЕООД, представлявана от Николай Динев, чието техническо предложение е оценено с 35 точки, а предлаганата цена е 2 158 800 лв. На трето място е класирана фирма „Водно стопанство“ АД, която получава 30 точки за техническото предложение, а нейната ценова оферта е 2 158 244 лева с ДДС. Фирмите „Монолитстрой“ ДЗЗД  и „Билд Кресна” ДЗЗД са отстранени с мотива, че офертите им не отговарят на предварително обявените условия на поръчката.

„Комисията не може да придобие представа за ресурсната обезпеченост от гледна точка за строителна техника и механизация за всяка дейност, и разпределението и използването й по дейностите, посочени в линейния график, с което предложението на участника не обосновава навременното и качествено постигане на целените резултати и съответно не гарантира качественото и срочно изпълнение на поръчката“, пише в доклада на комисията.

Двете фирми не са съгласни с тези констатации, като във възраженията си твърдят, че комисията не притежава необходимата професионална компетенция. Двете жалби са разгледани в едно дело от 7-членната комисия на КЗК, председателствана от Юлия Ненкова, която вчера излезе с решение, че са неоснователни. Това е така, тъй като двете фирми не са представили линеен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка. Така заложеното изискване към графика е отнесено към критерия за оценка на техническия показател и присъства и при четирите стъпки на оценяване с: 30, 35, 40 и 50 точки. Липсата на изготвен по този начин линеен график води от отстраняване на участника от участие. Задължително в линейния график участникът следва да посочи освен вида и срока в календарни дни за изпълнение на всяка една строителна дейност, то и ресурсите (инструменти, строителна механизация), необходими за нейното изпълнение. КЗК счита, че след като техническо предложение на участниците не е изготвено в съответствие с изискването на възложителя, комисията правилно ги е отстранила.

Жалбите на „Монолитстрой“ ДЗЗД  и „Билд Кресна” ДЗЗД са оставени без уважение, като са осъдени да изплатят солидарно направените по делото разноски от 3000 лв. Това са възнагражденията за адвокати, които се присъждат на възложителя община Кресна – 1000 лв., и 2000 лв. на заинтересована страна – „Вантроник“ ЕООД.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА     

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

8 Коментара

 1. ХиХи

  Доволен съм от избора на Джи Пи и сега очаквам качествена и коректна работа от тях. Вярвам в тези хора!

  Отговор
 2. Милото

  Джи Пи са сериозни и ще свършат супер работа край тунела, това са фактите!

  Отговор
 3. Къцката

  Ей, долна работа и това си е! Стига сте говорили против Джи Пи, те са коректна и лоялна фирма, не искам да чувам нищо лошо за тях!

  Отговор
 4. Тити

  Джи Пи е страхотна фирма и не искам да чувам нищо негативно за нея, това е моето мнение и моята позиция!

  Отговор
 5. Консервата

  Всичко ще мине по ток и жица при Железница! Ремонтът ще бъде КАЧЕСТВЕНО направен, уверявам

  Отговор
 6. Младежа

  Не мрънкайте срещу Джи Пи и не хейтвайте, после всички ще сме доволни след ремонта край Железница, тъй като ще бъде направен КАТО ХОРАТА

  Отговор
 7. Тодор Коня

  Ремонтът ще бъде успешен при всички положения, тъй като една сериозна фирма като Джи Пи се е заела с него!

  Отговор
 8. Малик

  Вижте, мога да говоря за Джи Пи Груп и мога да кажа, че те са сериозна и коректна фирма … това трябва да се знае

  Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *