Благоевградският съд спъна македонистите в опита им да осъдят държавата за отказ да ги регистрира като сдружение

Благоевградският съдия Лилия Масева потвърди отказа от 11.07.2018 г. на Агенцията по вписванията да регистрира сдружение „Дружество на репресирани македонци в България жертви на комунистическия терор“, под каквото име напоследък се подвизава партия ОМО „Илинден”.

Съдия Масева не се съгласи с мотива на председателя на сдружението Стоян Василев, че Агенцията по вписванията е нарушила чл. 22, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като отказала да посочи на сдружението какви документи трябва да представи за вписването. Според Масева агенцията ясно е посочила, че изискуем документ при вписване на сдружението е уставът, който следва да бъде подписан от всички учредители, и подписите им при това трябва да са под самия устав, а не в отделен документ. В същото време обаче сдружението представило устав само с подписи на председателя, заместник-председателя и секретар-касиера, но не и на учредителите на сдружението.

Освен това и агенцията, и съдът са намерили и други противоречия в документите, предоставетни от македонистите. В протокола от общото събрание например е записано, че се учредява „Дружество на репресираните македонци в България жертви на комунистическия терор“, а в устава същото фигурира като сдружение за извършване на общественополезна дейност. Разминавания са открити още между целите на дружеството и сдружението, възможностите за набиране на средства /сдружението е писало от „допълнителна стопанска дейност“, което може да се извършва само от търговски дружества/ и т.н.

Решението на съдия Масева, взето на 21.08.2018 г., подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Софийски апелативен съд и е почти сигурно, че делото ще продължи и там.

В крайна сметка ОМО „Илинден” повече от 20 години се бори с българските съдилища да бъде вписана – първо като партия, после като дружество или сдружение, и за тези години воденето на дела в България и Страсбург се превърна в нейно основно занимание.

От 2003 г. насам ОМО е спряла да прави опити да се регистрира като политическа партия, защото не може да събере необходимите й 2500 учредители, поради което от 15 г. под различни имена опитва да се регистрира като сдружение в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Преди 3 г. две съдебни инстанции отказаха да регистрират същото това „Дружество на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор“, считайки, че то е насочено „срещу единството на българската нация“, и сдружението подаде жалба срещу България в Европейския съд по правата на човека.

Учредено на 9 декември 2013 г., сдружението е вписало в устава си възвишени цели – като защита правата на македонските бежанци и техните потомци, и насърчаване на мира и добросъседските отношения на Балканите чрез публично застъпничество, образование, културни чествания, събиране на мемоари и архивни материали, и издателска дейност, които при това щели да се развиват изцяло в рамките на действащото законодателство в България. На 24 септември 2014 г. благоевградският съд обаче категорично им отказа регистрация, след като прецени, че една от целите в устава – „опазване и популяризиране на македонското културно и историческо наследство“, противоречи на Конституцията на Република България, която забранява организации, чиято дейност е насочена срещу единството на българската нация или към разпалване на национална и етническа вражда. Магистратите прецениха, че не могат да позволят дейности като „съхраняване, развитие и предаване на поколенията историческата истина за македонския въпрос и работата за неговото решаване; възстановяване и изграждане на паметници, свързани с македонското минало; изнасяне на лекции и беседи за миналото и настоящите проблеми на македонския народ; организиране на регионални македонски събори и чествания”.

Председателят Стоян Василев обжалва отказа за регистрация на сдружението пред Софийски апелативен съд с мотив, че посочването на самосъзнание за принадлежност към малцинствена група не може да се счита като застрашаващо демократичното общество и единството на българската нация, но през февруари 2015 г. и софийсите магистрати му отказаха вписване в регистъра без право на обжалване.

При тазгодишния опит на сдружението да се регистрира в Търговския регистър тази част от целите са заобиколени, но явно това не се оказа достатъчно за легализирането му.

Единственият върл защитник на македонистите в спора им с българската съдебна система е Българският хелзинкски комитет, който в доклада си за правата на човека през 2014 г. посочи, че най-много нарушения на правото на сдружаване са били извършени именно срещу македонците в България, чиято идентичност продължава официално да се отрича. „Понастоящем в България няма нито едно регистрирано сдружение на македонци и това предизвиква особена погнуса, като се има предвид, че членове на „Дружеството на репресираните македонци в България жертви на комунистическия терор” са хора, прекарали част от живота си в комунистическите затвори или са били преследвани по друг начин заради своите убеждения и заради македонската си етническа принадлежност” обяви председателят на БХК Красимир Кънев.

Заради драмата с регистрацията на ОМО „Илинден” и производните й дружества и сдружения Постоянното представителство на България в Съвета на Европа нееднократно е предупреждавало МВнР и Министерството на правосъдието, че България може сериозно да си изпати заради неизпълнение решенията на Европейския съд за правата на човека по групата дела “ОМО “Илинден” срещу България”.

Причината е, че партията вече няколко пъти осъжда България заради отказа на регистрация и до момента страната ни е платила 35 000 евро, които са отишли у адвокатите и лидерите на сепаратистката партия.

До момента всеки път българският съд оказваше регистрация на македонистите с мотива, че в сдружението са заложени политически цели и политически средства за изпълнението им, следователно то трябва да се регистрира по процедурата за партия.

С решението на съдия Масева явно отказът за регистрация навлиза в нова фаза – нередовни документи. Мотивът за липсата на подписи под устава на сдружението е сполучлив, като се има предвид, че от някогашното ОМО “Илинден” са останали само десетина членове на преклонна възраст и ще им е все по-трудно да се събират, гласуват, приемат и подписват учредителни устави, и да се разправят със съдилища.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *