Благоевградското „Браво строй“ ЕООД на Д. Янков ще ремонтира срещу 2,7 млн. лв. улици в община Банско

Благоевградското дружество „Браво строй“ ЕООД на Димитър Янков ще ремонтира уличната мрежа на територията на община Банско. Фирмата е класирана на първо място по обявената от курортната администрация обществена поръчка. При оценяване на офертите „Браво строй” е получила най-висока комплексна оценка от 99.39 точки. Заради най-високата си ценова оферта, която е на стойност 2 686 561 лв. с ДДС, дружеството е получило най-малко точки от всичките четирима участници по обществената поръчка – общо 39.39 точки. За сметка на това „Браво строй” е събрала максималния брой точки – 60, при оценката на техническото й предложение.

На второ място с комплексна оценка от 91.41 точки е класирана „Галчев инженеринг“ ЕООД на Любомир Галчев. Дружеството е получило 39.41 точки за ценовата си оферта и 52 точки за техническото си предложение.

Новото обединение ДЗЗД „Улици Банско 2021“, в което влизат благоевградското дружество „Грома Холд“ ЕООД, представлявано от Виктор Велев, и банското „Авон-5“, представлявано от Георги Бенин, е класирано на трето място. То е събрало общо 88 точки – максималните 40 за ценовото предложение, но само 48 за техническото, което в случая е с по-голяма тежест. Иначе дадената от обединението цена от 2 645 502 с ДДС е с 41 798 лв. по-ниска от прогнозната стойност, която е в размер на 2 687 300 лв. с ДДС.

На четвъртото място с комплексна оценка от 85,42 точки е класирано столичното обединение ДЗЗД „Строй Арт“, представлявано от Светломира Парушкова.

Предстои предложената за изпълнител фирма „Браво строй“ ЕООД да подпише договор за изпълнение с община Банско. При изпълнение на поръчката дружеството ще работи с още две фирми като подизпълнители – ЕТ „Димитър Янков – Кенеди метал“ на Димитър Янков и „Благоустройствени строежи“ ЕООД на Константин Обецанов.

Обществената поръчка е за ремонт на улици в Банско, Добринище и селата Кремен, Места и Филипово. Дейностите включват ремонт на асфалтови и тротоарни настилки, смяна на бетонови бордюри, изкърпване на съществуващи асфалтови настилки, ремонт на повърхностните водоотвеждащи съоръжения, подмяна на капаци на ревизионните шахти на подземните комуникации и др.

В курортния град ще бъдат обхванати 17 улици. На част от тях са предвидени цялостни ремонти на определени участъци, а на други – части от тях, като тротоари, напоителни канали или други. Обществената поръчка обхваща още ремонт на три общински паркинга, междублоковото пространство при кръстовището на ул. „Места“ и ул. „Христо Смирненски“, и входните улици в трите промишлени зони Рупчовец, Забиница и Север.

В Добринище ремонтните дейности ще обхванат ул. „Христо Смирненски“ и участъци от улиците „Търговска“ и  „Пирин“. 

В техническото си предложение избраната за изпълнител фирма е предложила срок на изпълнение 209 календарни дни, както и гаранция за всички видове строително-монтажни и строително-ремонтни дейности. За улици гаранцията, която дава дружеството, е три години, а за преносните и разпределителни мрежи и съоръженията към тях от техническата инфраструктура – 10 години.   

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *