Благоевградското 4 ОУ стартира дейности по проект ”Обучение без граници -Training without borders” по Програма Eразъм + ” КД 1

Благоевградското 4 ОУ „Д.Дебелянов” стартира дейности по проект ”Обучение без граници”, след като  през юни 2020 училището кандидатства и беше одобрено по Програма Eразъм + ” КД 1 ”Образователна мобилност за граждани”, Сектор: „ Училищно образование“.

 Координатор и ръководител на проекта е г-жа Росица Чаушева – учител ЦОУД. Сред  конкретните цели, заложени в проектното предложение са: повишиване на научната, педагогическата и методическата подготовка в областта на ИТ чрез използване на устройства и социалните мрежи в обучението по основните предмети. Повишаване резултатите и качеството на образование чрез въвеждането на европейски модели за обучение и иновативни педагогически методи с акцент върху обучаемите.  Насърчаване мултикултурно общуване и комуникация с партньорски организации от Европа и света, обмяната на добри практики с партньори от водещи европейски образователни институции и в рамките на колектива на училището.Повишаване на професионалните компетенции на преподавателите не само в ИКТ, но и в областта на езиковите компетентности, управленскияопит, чрез усвояване на нови, гъвкави методи на преподаване, отговарящи на потребностите на учениците.

„След подробно разглеждане на предлаганите обучения се спряхме на следните теми за курсове: “How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Classroom”, “Web Solutions for the Classroom” и Language & Practical Methodology: Creativity in the Classroom.” Акцентира г-жа Чаушева  и допълни ,че методите на преподаване в избраните курсове за квалификация и някои организационни дейности ще могат да бъдат приложени в колектива на 4 ОУ .Така ще се повишат дигитални умения в преподаването на различните учебни предмети чрез включване на ИКТ и използването на таблети и социалните медии в час,  ще се развиват и укрепват социалните умения, подходящи за реални и виртуални взаимодействия.

Мултиплицираният ефект от разпространения опит ще превърне учебния процес в модерен, динамичен, който провокира интерес към технологиите на 21 век и използването им от ученици и учители. А най-съществена добавена стойност от тази квалификация е споделянена на добри практики от преките участници в проекта.

 Както е предвидено, в мобилностите по проекта ще вземат участие шестима учители от колектива на IV ОУ – трима от начален етап и трима от прогимназиален етап на училищното образование, които се ангажират след приключване на курса да проведат открити уроци и срещи с колектива с цел популяризиране и прилагане на наученото.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *