Благоевградчанка осъди общината заради мълчалив отказ на кмета Р. Томов да й предостави информация за управленската си програма

Административен съд отмени мълчалив отказ на кмета на Благоевград Румен Томов по заявление за достъп до обществена информация на гражданка, която се интересувала от управленската му програма. В заявлението, подадено от Добромира Атанасова на 12.10.2020 г. по електронен път, тя поискала да й бъде предоставена следната информация за това дали кметът е представил пред Общинския съвет на основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА програма за управление за срока на мандата, и ако има, кога е направено.

В законоустановения 14-дневен срок по Закона за обществена информация (ЗДОИ), изтекъл на 26 октомври, Румен Томов не се е произнесъл по подаденото заявление, поради което на другия ден Атанасова подала жалба до Административен съд – Благоевград против постановения мълчалив отказ. Жалбата е оспорена от адвоката, представляващ Румен Томов, който я счита за неоснователна, тъй като исканата информация не засяга пряко дейността на кмета на общината, тъй като не е обвързваща и задължителна за изпълнение.

Делото е разгледано от председателя на съда Мария Тодорова, според която жалбата на гражданката е допустима и основателна. Съгласно определението на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Понятието „обществена информация“ следва да бъде възприемано като сведение, знание за някого или нещо, свързано с обществения живот в страната, като тя може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти. Във всички случаи – независимо дали достъпът се разрешава, или се отказва, следва да е налице решение в писмена форма в рамките на 14-дневния срок. Липсата на изрично произнасяне в законовия срок и по предвидения в закона начин е довело и до съществено процесуално нарушение, поради което формираният мълчалив отказ се явява незаконосъобразен и като такъв следва да бъде отменен, счита съдия Тодорова.

С тези мотиви мълчаливият отказ е отменен, а преписката е върната обратно на кмета Румен Томов за произнасяне съобразно закона, като общината е осъдена да заплати  510 лв. на жалбоподателката, които дала за адвокатско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване и е окончателно.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *