HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Бъдете внимателни! Една на пръв поглед обикновена бележка може да ви струва от 5 до 100 лева

Много често определени институции и учреждения – НАП, НОИ, банки и прочие, изискват не само писмено, но и нотариално заверено пълномощно. То е нужно, когато самите ние нямаме време, възможност, знание, а понякога и желание сами да свършим нещо. Самото упълномощаване е акт, с който овластяваме едно лице да извърши определени действия от наше име и за наша сметка. Упълномощеното лице има право, но не и задължение да ни представлява, като задължението обикновено е предмет на други правоотношения между двете лица, уточнява адвокат Лина Георгиева. Тя има дългогодишен стаж в областта на търговското, вещното, административното, трудовото право и обществените поръчки и е член на Софийската адвокатска колегия.

Често в живота упълномощаването може и е достатъчно да е в устен вариант /да се плати от мое име определена сметка/, но много често определени институции и учреждения – НАП, НОИ, банки и пр. изискват не само писмено, но и нотариално заверено пълномощно.

За нотариалното заверяване на пълномощното е необходимо на първо място то да е изготвено предварително, най-добре от адвокат или от самия нотариус преди заверката му.

Упълномощаващият следва да посочи данните на упълномощеното лице, както и конкретните действия, за които го овластява. Тук е моментът да се отбележи, че т.нар. „генерално пълномощно“ , с което упълномощеното лице е овластено да представлява упълномощаващия „навсякъде и за всичко, където е необходимо“,  много често не успява да породи целеното от него действие. Има вероятност много от учрежденията, институциите и със сигурност всяка една банка да не приеме такова пълномощно, поради неяснота на волята на упълномощителя.

Затова е добре да потърсите помощ и да бъдете максимално ясни какви точно действия очаквате да има право да извърши вместо вас упълномощеното лице и пред кои точно институции.

И така с готовото пълномощно упълномощителят отива при нотариуса и очаква от него заверка. Колко би могла да струва тя? Отговорът е различен – от 5 до 80 лева и зависи от това какво точно пълномощно заверяваме, колко са упълномощителите, на колко страници е то и т.н..

1. Под нотариалната заверка на пълномощно обикновено се има предвид заверка на подписа и съгласно нотариалната тарифа, този вид заверка струва 5 лв без ДДС, а заверка на подпис на пълномощно за разпореждане с имот – 10 лв без ДДС

2. Ако пълномощното е от двама човека, обаче, или от чужденец е необходимо и назначаване на преводач, който също се подписва на пълномощното, то тогава цената е друга – 5 лв. за първия подпис и по 2 лв. за всеки следващ или 7 лева без ДДС в горепосочените два случая

3. Когато овластяваме лице да се разпореди с наш имот, е добре да се знае, че е необходима както заверка на подписа на лицето и заверка на съдържание на документа. Удостоверяване на съдържанието на документ струва 10 лв. за първата страница, за всяка следваща- 2 лв. или  5 за заверка на подпис и 10 за заверка на съдържанието –  до тук за заверка на пълномощно на една страница, от едно лице – 15 лева без ДДС.

4. Задължително към пълномощното за разпореждане с имот, за да може да се сключи валидна сделка трябва да са приложени и 2 нотариално заверени -Декларация по чл. 264, ал. 1, ДОПК и Декларация по чл. 25 от ЗННД, като първата декларация е в 2 екземпляра, т.е. необходима е заверка на подписа на още минимум 3 документа – или още 15 лева без ДДС.

5. Ако пълномощното е за закупуване на имот, то тогава освен самото пълномощно със заверен подпис и съдържание упълномощителят следва да завери и Декларация за произход на средствата, чиято заверка вече се таксува върху сумата, срещу която се декларира, че ще е закупен имотът.

Такса се събира и за преписи, за устни консултации и преглед на документи и за самото написване на пълномощното, когато нотариуса и го изготвя. Таксата се събира по Тарифа, която е единна и задължителна за всички нотариуси.

Ето как за едно пълномощно на две страници, подписано от двама упълномощители – български граждани касаещо продажба на имот, заедно с необходимия комплект декларации за двамата упълномощители, сумата, която следва да бъде заплатена при нотариуса е 86.40 с ДДС.

Източник: Флагман

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *