ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА ОБС – БЛАГОЕВГРАД! Подлез при „Мототехника” ще осигури безопасна връзка с кв. „Грамада“

Подлез при „Мототехника” към кв. „Грамада“ ще осигури безопасността на движението и по-добра връзка на квартала с града. Изграждането му се залага в интегрирания план за градско възстановяване и развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – „Интегриран градски транспорт“ на община Благоевград, който бе внесен като извънредна точка от кметския екип днес на заседанието на Общинския съвет и бе приет. Заложеният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, общата стойност на бюджета е до 4 321 000 лв., като освен подлез се предвижда и изграждане на електронна транспортна система за управление на масовия обществен транспорт в Благоевград. Това на практика ще са електронни табла по спирките с информация за движението на автобусите.

По искане на Общинска администрация съветниците гласуваха намаляване от 64 231,14 лева на 43 908.57 лв. с ДДС на сумата, която община Благоевград трябва да осигури за съфинансиране по проект “Обновяване на многофамилни жилищни сгради в община Благоевград”. В проекта са включени 15 сгради, които ще бъдат обновени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На второ четене бе приета и предложената от председателя на ОбС Радослав Тасков наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Благоевград и издаване на сертификати, клас В. Наредбата предвижда редица мерки за подобряване на инвестиционния климат в Благоевград и повишаване конкурентоспособността на икономиката, очаква се тя да влезе в сила след две седмици, когато изтича срокът за обжалване от областния управител.

Местният парламент актуализира и наредбата за местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Благоевград с допълнение на тарифата, с която се регулирани таксите, които ще се заплащат от спортни клубове и граждани за ползване спортните съоръжения на спортния комплекс в кв. „Еленово”. 48 лв. е месечната карта за възрастни за 12 посещения на басейна, тримесечната за 36 посещения е 126 лв. Комисията по младежта и спорта при определяне на графиците ще трябва да вземе предвид искането на плувен клуб „Джи Ди Спорт“ за равен брой коридори в басейна на двата клуба след 17 часа при определената им такса от 350 лв.

По настояване на групата на ГЕРБ, въпреки одобрението в комисиите, съветниците отхвърлиха предложение за разрешаване изработване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация „за парк” в жк „Еленово 1” при закрития басейн и образуване на нов парцел с предназначение „за обществено обслужване”. Мотивът да не се разреши на собствениците на имота да реализират намеренията си бе, че щял да се унищожи паркът, като местният парламент препоръча Общинска администрация да обезщети частниците с общински терен на друго място.

21 000 лв. ще се разпределят като еднократна финансова помощ на нуждаещи се жители на общината тази година в изпълнение на част от социалната програма на общината, реши ОбС – Благоевград.

В сградата на новия битов комбинат съветниците предоставиха безплатно офис на сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ .

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *