Топ теми

Важно за гимназистите! Родителите ще избират профилиращите предмети, които искат да изучават децата им в 11 и 12 клас

Писмо с указания до директорите на училищата, осъществяващи обучение за придобиване на профилирана подготовка, с което ги инструктира да осъществят информационна кампания сред учениците и техните родители, изпрати началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов. Това стана в резултат на зачестили питания на родители на десетокласници, отнасящи се до избора на профилиращи предмети.

На срещите директорите трябва да разяснят, че профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап – тоест 11 и 12 клас. Съответно профилите са „Чужди езици”, „Хуманитарни”, „Обществени науки”, „Икономическо развитие”, „Софтуерни и хардуерни науки”, „Предприемачески”, „Математически”, „Природни науки”, „Изобразително изкуство”, „Музика” и „Физическо възпитание и спорт”.

„Всяко училище има задължението да разработи и утвърди учебни програми за обучението в избираемите модули към съответните профилиращи предмети“, изтъква в писмото Ив. Златанов. Началникът на РУО акцентира и че още при кандидатстването по държавния план-прием след завършен 7 клас учениците са избрали профила, респективно двата задължителни профилиращи предмета, и със записването си в съответната паралелка те са потвърдили избора си. Промяната на профила е възможна само по реда и при условията на Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование или, както разясниха директори, ако след 10 клас ученикът се премести в друго училище.

„В изпълнение на нормативната уредба преди завършването на настоящата учебна година всяко училище следва да предложи списък с профилиращи предмети, от които учениците и техните родители/настойници чрез попълване на заявления да изберат трети и/или четвърти профилиращ предмет, който биха желали да изучават в 11 и 12 клас /втори гимназиален етап/”, се казва в писмото, като именно този текст е подчертан в черно. Така в резултат на приложената процедура, в съответствие с интересите на учениците и възможностите на училището, ще се сформират групи за изучаване на третия и/или четвъртия профилиращ предмет. В писмото е упоменато и че резултатите от НВО в 7 и 10 клас ще могат да служат за класиране при определяне на профилиращите предмети.

„Ние например сме решили да предложим 6 предмета, сред които биология, химия, математика, история… Съответно събралият най-много заявления, тоест най-много исканият, ще бъде определен и като трети профилиращ предмет“, коментираха от голямо благоевградско училище.

В указанията до директорите началникът на РУО припомня и че учениците, обучавани за придобиване на профилирана подготовка, следва да положат два задължителни зрелостни изпита – по български език и литература, и по учебен предмет по избор, изучаван като профилиращ.

„В този смисъл изборът на профил след 7 клас и добавянето на трети и/или четвърти профилиращ предмет след 10 клас имат сериозно значение с оглед възможностите за полагане на ДЗИ, а оттам за получаване на диплома за завършено средно образование“, подчертава Ив. Златанов.

След провеждането на информационната кампания и изясняване на ключовите положения в срок до 20.12. директорите трябва да изпратят в РУО обратна информация.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *