Важно за кандидат-гимназистите: В понеделник /5 юли/ започва подаването на заявления за участие в първи етап на класиране по държавния план-прием в 8 клас

В понеделник /5 юли/ започва подаването на документи за участие в първи етап на класиране при кандидатстване на места по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. Важно е да се знае, че заявления ще се приемат както в училището, в което досега се е обучавал ученикът, така и във всяко едно основно, обединено, средно училище, профилирана, професионална гимназии на територията на област Благоевград. Срокът е до сряда /7 юли/, а през посочените три дни училищните комисии ще работят от 8 до 18 часа. 

В приема в 8 клас участват всички ученици, които успешно са завършили основно образование. Неявилите се на националното външно оценяване по български език и литература и/ или по математика също подават заявления за участие в класирането. Техният бал се формира по посочения в утвърдения държавен план-прием ред, като резултатът от НВО по съответния предмет се приема за 0 (нула) точки.

Попълването на заявлението трябва да се извърши внимателно и добре обмислено. Подредбата на желанията по профили и/ или специалности от професии трябва да се осъществи от най-желаните към по-малко желаните паралелки, независимо от резултатите на изпитите. Няма ограничения относно броя на въведените желания, като системата следи да не се допуска дублирани паралелки. Самият алгоритъм ще класира кандидата на горното възможно желание (паралелка), за което е  достигнал бал, и не е необходимо желанията да се подреждат по друг критерий освен личния избор.

Освен на място в избрано училище заявления може да се подават и онлайн от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието. Входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на сайта https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който може да бъде намерен в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити. Въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление. Заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в VIII клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно (не може да се подадат две заявления за участие в класирането за една област). Попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии. Ако ученикът кандидатства и за паралелки по специалности от професии, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)/“.

За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя. Въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Списъците с приетите ученици на първо класиране ще бъдат обявявани до 13.07.2020 г.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *