Топ теми

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ! Комисията за защита от дискриминация разпореди връщане на задочното обучение по „Право“ Зам. ректорът на ЮЗУ проф. А. Стоилов: Топката е в полето на МОН, те решават дали тази форма ще бъде приета

Ограниченията за задочно обучение по специалност „Право“, които трябваше да влязат в сила от новата учебна 2018/2019 година, са непряка дискриминация по признаци „лично положение”, „имуществено състояние“, „възраст“ и „увреждане“. Това е окончателното решение на разширен петчленен състав на Комисията за защита от дискриминация с председател Сабрие Сапунджиева. КЗД даде задължително предписание за преустановяване на нарушението, като се предприемат всички възможни и необходими мерки за възстановяване на първоначалното положение за въвеждане и продължаване на обучението по специалност „Право“ в задочна форма на обучение наред с редовната.

С промяна в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”, която влиза в сила от учебната 2018-2019 г., се постави ограничително условие за лицата, които биха искали да се обучават по специалност „Право” в задочна формата на обучение. Това предизвика брожение и недоволство в обществото, тъй като на практика работещи се лишават от възможността да се обучават заради невъзможност да съчетават ангажиментите.

В решението си комисията подчертава, че специалност „Право“ не следва да се съпоставя със специалности като „Медицина“, „Дентална медицина“, „Кинезитерапия“, „Фармация“ и „Ветеринарна медицина“ не само защото характерът на специалностите изискват специфично обучение, несъпоставимо с обучението по „Право“, а и защото съпоставящите се с него специалности са нормативно уредени като специалности по регулирани професии, за разлика от специалност „Право“, която с изключение на професията адвокат не предоставя друга регулирана професия.

„Заявките на всички университети, включително и на Югозападния университет, за обучение на студенти в различните специалности и форми на обучение през новата 2018/ 2019 г. отдавна са изпратени в Министерство на образованието и всеки момент се чака те да бъдат утвърдени от Министерски съвет“, информира зам. ректорът по учебната дейност на ЮЗУ „Н. Рилски“ проф. Антони Стоилов. Тъй като конкретните бройки се постановяват от МС, „топката“ е в полето на МОН. Проф. Стоилов обясни, че от Министерство на образованието зависи дали ще се даде зелена светлина на приема в задочна форма на обучение по „Право“, а това може да стане, ако се отпуснат допълнително бройки за прием на първокурсници по тази специалност.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *