ВАС даде зелена светлина за най- мащабния проект на Община Благоевград по ОП „Региони в растеж“

Община Благоевград спечели за пореден път дело. Днес с Решение № 11177 Върховият административен съд отсъди в полза на Общината и с това започват дейности по проект „Благоустрояване на градска среда“.

Припомняме, че фирма  „Фармвил“ ЕАД, гр. София обжалва възлагането на обществена поръчка. КЗК остави без уважение жалбата на касатора и бе открита процедура по възлагане на обществена поръчка. Това е вторият отказ, на по- висша инстанция срещу фирмата, която ще трябва да заплати и разходите по самото дело. С решението си ВАС даде зелена светлина за стартирането на дейност по един от най- мащабните проекти, които Община Благоевград ще реализира по ОП „Региони в растеж“ 2014- 2020. Сред дейностите, които включва мащабният проект  „Благоустрояване на градска среда“ са обновяване и облагородяване на площад Георги Измирлиев-Македончето, реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление в централна градска част между сградите на Общинска администрация-Благоевград, Регионална здравна инспекция, сградата на АУБ и хотел „Ален мак“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

След Решението на ВАС, предстои сключване на договор с фирма изпълнител и стартиране на СМР дейностите. Общата стойност на мащабният проект е над 13 милиона лева.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *