ВАС потвърди временното спиране на делото „БСП срещу Камбитов“, адвокат Гергана Янчева: Това не е окончателен акт, казусът тепърва ще се гледа

ВАС потвърди определението за временно спиране на делото по жалбата на БСП по казуса „Камбитов“ в Административен съд – Благоевград. Това стана ясно от днешния акт на тричленен състав на ВАС, председателстван от Соня Янкулова, с който определението на съдия Саша Алексова бе оставено в сила като правилно.

Определението обаче не е акт по същество на спора, припомни адвокат Гергана Янчева, която е представител на БСП на делото срещу решението на ОИК, с което бе отказано предсрочно прекратяване на пълномощията на Камбитов заради участието му като управител в частната фирма „Старт 2015” ЕООД, макар и за няколко дни, по време на кметския му мандат. Той пък оспори вписването му като управител на фирма „Старт 2015” ЕООД в Търговския регистър и предяви искове в Окръжен съд за прогласяване за несъществуващо обстоятелство избора му като управител на „Старт 2015” ЕООД и обявяване за нищожно на вписването в Търговския регистър, тъй като е направена техническа грешка. С мотива, че търговското дело е от предюциално значение за решението по административното производство, то беше временно спряно на 1 юли.

Според адвокат Гергана Янчева обаче търговското дело в Окръжен съд е фиктивно и е злоупотреба с власт от страна на заинтересованата страна Атанас Камбитов, като цели да осуети административно производство, поради което обжалва определението за спиране. Тя  припомни, че сигналът на общинската съветничка Злата Ризова за нарушение на чл. 41, ал.1 от ЗМСМА от него в качеството му на кмет на община Благоевград е подаден до ОИК – Благоевград на 17 април, а на другия ден – 18 април, той е депозирал исковата молба в Окръжен съд.

Като доказателства по делото адвокат Янчева приложи документи за придобиване на дялове от страна на Атанас Камбитов в „Старт 2015” ЕООД, за покупко-продажба, която е нотариално заверена, с подписи, включително и на кмета, на договор за последващо прехвърляне на дела на Ивайло Благов. „Налице са и документи с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на г-н Камбитов, което съобразно правилата на нотариалното производство означава, че същият се е явил пред нотариуса, снета е самоличността му и е положил собственоръчно пред него подписите си, както и е изписал собственоръчно трите си имена. Налице е нотариално заварено съгласие от образец от подпис, с което г-н Камбитов е приел да управлява „Старт 2015” ЕООД. Прие се като доказателство и декларация за имущество и интереси от Атанас Станкев Камбитов с вх. № Г1581/08.06.2018 г., подадена до КПКОНПИ, от която е видно, че същият е декларирал притежавани дялове (100%) в „Старт 2015” ЕООД и е получил доходи от друга нестопанска дейност в размер на 79 800 лв.“, посочва в жалбата си до ВАС срещу определението за временно спиране на делото адвокат Янчева.

Дали предприетите действия от страна на Атанас Камбитов по оспорване на вписаната в Търговския регистър информация се дължат на недобросъвестност от негова страна, е въпрос, по който съдебният състав не следва да взема отношение, отсякоха съдиите от ВАС.

„В определението на ВАС почти липсват мотиви по наведените в жалбата ни доводи, че искането за спиране е направено при явна злоупотреба с права от страна на пълномощника на Камбитов, в нарушение на чл. 57, ал. 2 от Конституцията. Съдебният акт на ВАС не е по съществото на спора и в него не се съдържат мотиви, касаещи твърденията ни за нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация от страна на кмета Камбитов“, заяви по повод вчерашното определение адвокат Гергана Янчева.

Развръзка по казуса ще има най-рано пред есента, тъй като и търговското дело в Окръжен съд – Благоевград бе отложено по искане на сегашния управител на фирма „Старт 2015” ЕООД Румяна Шекерлийска.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *