“Вечните” студенти броят по 600 лв. за възстановяване на права

Вечните студентите, които са прекъснали обучението и са решили да го довършат, трябва да броят до 600 лв. за възстановяването на правата си, пише “Монитор”.

Мизата при очертаващата се криза за студенти варира в различните вузове, като в някои случаи поскъпва с по-дългия “творчески отпуск”.

Между 300 и 600 лева струва възстановяването на студентските права във варненските висши училища. Според Правилника за учебната им дейност студент, който след годишната поправителна сесия е останал с повече от 3 неположени изпита, има право еднократно да прекъсне по слаб успех обучението си за една година, ако вече не е прекъсвал по същата причина.

В Технически университет – София прекъсване на обучението за срок от една учебна година се налага при неизпълнение на задълженията от страна на студента – като това да посещава редовно учебните занятия, да полага изпитите си в определените срокове, или ако не завери семестъра си, има невзети изпити, неплащане на семестриална такса в срок (до две седмици след началото на съответния семестър). През целия курс на следване се допуска само едно прекъсване по една от тези причини.  Възстановяването на студентски права става със заявление на студента и заплатена такса, равна на една семестриална такса плюс 60 лв., ако прекъсването е било до 5 г. По-солено излиза, ако студентът не е стъпвал в университета за период от между 5 и 10 г. Тогава се плаща една семестриална такса плюс 300 лв.

Във Великотърновския университет възстановяването на студентските права става по два начина. Първият е чрез молба до ректора, подадена чрез декана на факултета и след положителна резолюция от ректора. След това прекъсналият студент заплаща таксата, определена от Академичния съвет. Тя е еднаква за всички направления и специалности и е в размер на 500 лв.

Според правилника за учебната дейност в Университета за национално и световно стопанство студентът губи студентските си права, ако е използвал правото на две прекъсвания по основателна причина. Тогава той бива отстранен със заповед на ректора, в която се посочват сроковете и условията за възстановяването им. От правилника става ясно, че студенти могат да възстановят студентските си права еднократно със заявление до ректора в същото професионално направление или поднаправление и специалност и в същата форма на обучение, ако са изтекли не по-малко от една и не повече от три години от датата на заповедта за отстраняването им. Ако до три години студентът обаче не е подал молба до ректора за възстановяване, той следва да се яви на кандидатстудентски изпит. Тогава той трябва да заплати такса от 50 лв., както всички останали.

В Националната спортна академия, ако студентът е прекъснал в първи курс, той кандидатства на общо основание и заплаща кандидатстудентски изпит. Загубилите правата си от втори курс нататък пък пишат единствено заявление до деканата и им се възстановяват правата.

В СУ “Св. Климент Охридски” сумата, която трябва да подготви всеки, който е решил да избута образованието си докрай, зависи от времето, за което е прекъснал обучението си. Ако са изминали повече от четири години, първо той трябва да се яви на кандидатстудентски изпит и съответно да заплати такса за него. Дори и да е стартирал обучението си в държавна поръчка, той няма как да продължи в такава. Студентът ще мине в платено обучение и ще плаща такса, която е фиксирана за годината, в която ще започне обучението си.

95 души, отпаднали по различни дисциплини от обучението в различните факултети на старозагорския Тракийски университет, са възстановили правата си през предходната 2019-а. Процедурата изисква участие в кандидатстудентските изпити на общо основание и задължително изкарване на минимална оценка “Среден 3”.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *