Вижте какво решиха местните парламентаристи в Благоевград на сесия днес

37 -„За“ , 1 –„Въздържал се“ и 0 – „Против“ е резултатът от гласуването на  общинските съветници, във връзка с покана от Магдалена Симеонова, председател на съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград“ АД и писмо с вх. № ЕО-Б-147/12.01.2024 г. от проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването, касаеща избора на временен директор до провеждането на конкурса.


От писмото на министъра на здравеопазването става ясно, че за директор се предлага д-р Димитър Димитров.

Местните парламентаристи упълномощиха своя представител Мария Гошева, да гласува със „За“ за кандидатурата на д-р Димитров.

На днешното редовно заседание на Общински съвет Благоевград бяха поставени 41 решения, като в началото на заседанието кметът Методи Байкушев оттегли две от предложенията си, а именно приемането на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Благоевград за периода 2023-2027 година и приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2024 г.


Единодушно за представител на Община Благоевград в общите събрания на съдружниците и акционерите на търговско дружество „Прима инвест“ бе избран отново Георги Иванов, а за „Бодрост“ АД гласовете на 40 –сет общински съветници бяха за Ваня Кромбоа.

Предложението, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Благоевград бе върнато за разглеждане отново в комисиите на Общински съвет.

С 38 глас „За“ местният парламент даде съгласие за закупуване  на медицинска апаратура за лапароскопска хирургия за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД гр. Благоевград.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *