Вкараха в затвора за 6 г. и 8 м. пощаджията на с. Горно Дряново, източил близо 190 000 лв. от чужди банкови сметки

Пощаджията в село Горно Дряново Ибрахим Манчев влиза в затвора да изтърпи присъда от 6  години и 8 месеца, след като източи близо 190 000 лв. от банковите сметки на свои съселяни. Наказанието ще бъде изтърпяно при строг режим, след като присъдата е потвърдена на последна инстанция. Освен това той е лишен и от правото да заема материално-отчетническа длъжност и да упражнява професия, свързана с пазенето и управлението на чуждо имущество за срок от 8 години. Ибрахим Манчев работил като служител на гише и пощенски раздавач в пощенска станция в с. Горно Дряново към “Български пощи” ЕАД (БП).
На основание сключен договор между “Български пощи” АД и “Българска пощенска банка” АД (впоследствие “Юробанк и Еф Джи България” АД) от 1997 г. той извършвал и работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество, в това число като отговорник на автоматизирано работно място за обслужване на клиенти на банката – клон с. Горно Дряново, община Гърмен. Наред с това сключвал договори с физически лица за спестовен влог и депозити, изпращал пари в брой, както и други такива.През 2011 г. била прекратена дейността на служителите на “Български пощи” в пощенските станции по осъществяването на банкова дейност от името на “Юробанк и Еф Джи България” АД. В тази връзка било преустановено предоставянето на всякакви банкови услуги на настоящи и потенциални клиенти на банката, което се отнасяло и до автоматизираното работно място в пощенската станция – с. Горно Дряново. Били оформени и приключени касовите и безкасови дневници, а от Манчев били предадени печатите на банката, компютърната система и броячна машина. Въпреки настъпилите промени той не направил нищо да огласи това обстоятелство и продължил да приема суми, представляващи вноски по съществуващи депозити и за откриване на нови такива. При отбелязвания в спестовните книжки и издаването на документи се представял като служител на банката. Въпреки че печатът на “Юробанк и Еф Джи България” АД му бил взет, той поставял на банковите документи печат с логото на пощенската станция, като хората не обръщали внимание на тази подробност. По този начин Манчев причинил на клиентите на банката имотна вреда в размер на 26 595,15 лв. През 2012 г. в банката започнали да постъпват оплаквания от нейни клиенти от с. Горно Дряново. В жалбите пострадалите заявявали липсващи парични суми от сметките им в “Юробанк и Еф Джи България” АД.
В тази връзка била назначена проверка на документите по депозитната и влогова дейност на пощенска станция – с. Горно Дряново. Било установено, че вследствие на извършвани различни нарушения Ибрахим Манчев присвоил общо 189 355.13 лв. от сметките на десетки клиенти на банката. Тази обща сума била отклонена от сметките им за периода от 30.07.2002 г. до 09.06.2011 г. Манчев извършвал различни неправомерни действия по срочни депозити и по влогови сметки на клиентите на банката, които обслужвал през този период. Разпореждал се със средствата по сметките на вложителите (включително и тяхното закриване) без тяхно знание и съгласие, извършвал и тегления на средства от депозитите на клиентите. 
БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *