„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград прилага модерни методи, за да намали кражбите и разхищението на вода с цел да осигури на потребителите си качествена услуга

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград започва прилагането на най-модерни методи и технологични иновации в борбата с нелегалните присъединявания към ВиК мрежата и с кражбите на вода от страна на некоректни потребители.

„Намаляването на загубите по водопроводната мрежа е един от основните приоритети на дружеството през последните години. Стремежът ни е да пресечем нелегалните практики, които водят до влошаване на качеството на услугата и ощетяват коректните потребители“, казва управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград инж. Росица Димитрова.

Отскоро дружеството притежава собствен дрон, чрез който ще има възможност да наблюдава и заснема от въздуха дали се ползва нерегламентирано вода и състоянието на съоръженията по мрежата. „Например, ако установим, че в даден имот има басейн, или пък се напоява земеделска продукция, или ползваната вода е за нужди, различни от питейно-битовите, а фактурираното му потребление е само няколко кубика и същевременно няма регистриран друг водоизточник, ще пристъпим към проверка на абоната на място“, допълва инж. Димитрова.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград разполага и със специални мобилни камери за видеодиагностика и инспекция на тръби и канали. Тези специализирани уреди са изключително полезни не само за установяването на повреди и запушвания, но и за засичането на нелегални отклонения по мрежата. Нелегалните „байпаси“ могат да бъдат откривани изключително успешно на разстояние до 40 м от границите на имота, каквато е дължината на кабела на камерата.

„Надяваме се да се приеме закон, в който кражбата на вода да се третира като престъпление“, категорични са от дружеството, което е отговорно за водоснабдяването на над 200 000 абонати от Благоевградска област.

От компанията се борят и с един постоянен проблем, който става особено остър през летните месеци с настъпването на засушаването – използването на питейна вода за непитейни нужди. Традиционно през лятото общинските кметове издават изрична заповед, забраняваща използването на питейна вода за поливане на зелени площи, цветни и зеленчукови градини, измиване на тротоарни настилки, дворове, моторни превозни средства, балкони и др., но тя невинаги се спазва.

„Практиката в други страни показва, че хората не си позволяват да използват питейна вода за различни от питейно-битови нужди. За целите на напояването в селското стопанство съществуват отделни системи, организация по напояването и т.н. Хората отдавна са осъзнали, че водата е безценна, затова трябва да използват разумно всяка капка“, посочва още инж. Димитрова.

Паралелно с мерките за намаляване на търговските загуби, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград работи и за намаляване на физическите загуби. Проблемът е, че Благоевградска област не прави изключение от общата ситуация в страната и  загубите по ВиК мрежата достигат близо 60% заради остарялата инфраструктура, резултат от която са течовете и честите аварии.

Една от иновативните мерки, приложена вече на редица места по ВиК мрежата в областта, е монтирането на регулатори на налягането. „Регулирането на налягането е мярка, инвестициите в която се възстановяват много бързо чрез получените ползи, предимно от намаляването на загубите на вода и броя на авариите“, категорични са експертите.

През 2015 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград реализира проект в кв. „Струмско“, Благоевград, който осигури икономия от близо 30 литра на секунда пречистена вода. Това се получи чрез намаляване на загубите от водопроводната мрежа, от една страна, и от друга – предотвратяване на преливането на пречистена вода през водоизточника „Деански ливади“. Същевременно с това намаляха с 50% и авариите. 

Във високата зона на Разлог също бе монтиран регулатор, в резултат на което средният разход на вода бе намален от 1600 на 800 куб. метра на ден. Подобен проект бе реализиран и в Симитли, като ефектът е също близо наполовина намаляване на загубите на вода и авариите.

„През последните няколко месеца продължаваме успешно да монтираме такива регулатори и в други населени места, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Инвестираме поетапно, но нека потребителите ни са наясно, че цялата ни инвестиционна програма за 2019 г. е в размер на 1,9 млн. лева, а за цялостната подмяна на ВиК мрежата в областта са необходими 900 млн. лева. Разбира се, друга би била ситуацията, ако имахме възможността да се възползваме от европейско финансиране.  Към момента 7 от общо 14-те консолидирани области с единни ВиК оператори вече подписаха договори за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС)  2014-2020 г. и ще могат да ползват суми от порядъка на десетки и стотици милиони за изграждане на ВиК инфраструктурата си. За съжаление ВиК – Благоевград не е сред тях и няма да може да осигури подобни ползи за потребителите, тъй като продължава да бъде недопустим кандидат за финансиране по ОПОС заради незавършената консолидация на ВиК асоциацията“, допълни инж. Димитрова.

ИВАН ИВАНОВ

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *