ВСС остави Катя Бельова да проверява сигнали срещу председателя на Районния съд – Благоевград

Мнозинството в Съдийската колегия на ВСС остави в ръцете на председателя на окръжния съд Катя Бельова проверка в местния районен съд по сигнали на магистрат, вместо кадровият орган да се намеси за по-голяма обективност.

Става дума за две жалби на Атанас Иванов от РС-Благоевград. В едната казва, че шефката на районния съд Вера Коева, в нарушение на Закона за съдебната власт, сама определила ръководител на Гражданското отделение в съда. А втората е във връзка с приети вътрешни правила за случайното разпределение на делата, които не са минали през общото събрание на съда, което също е в нарушение на ЗСВ и на принципа на съдийското самоуправление.

Сигналите на Атанас Иванов са били изпратени на ВСС с копие до председателя на ВКС, главния инспектор, Министерството на правосъдието и председателя на ОС-Благоевград. Те бяха докладвани от Калин Калпакчиев с уточнението, че Иванов настоява за проверка.

Калпакчиев обясни още, че е нарушена комуникацията между съдиите и председателя на РС-Благоевград и при провеждането на общи събрания. По думите му се налага извършването на проверка в районния съд, за да се установи дали твърденията в жалбите са верни или не. Предложи тази проверка да бъде извършена от трима членове на Съдийската колегия.

“На всяка жалба от съдия трябва да ѝ бъде обърнато внимание, за да бъде даден съответния адекватен отговор. За да се пишат жалби, явно има проблем в комуникацията между съдии и председателя”, заяви Калпакчиев.

Главният инспектор Теодора Точкова обясни, че с нейна заповед колегата ѝ Генади Иванов е извършил предварително проучване. На 9 март е изготвил становище, в което е посочил, че оплакването на Атанас Иванов в сигналите е несъотносимо към дейността на ИВСС, който не може да контролира определянето на заместници, нито може да отменя правила. Заради това ИВСС е приел, че липсват основания за проверка.

“Ако проверка е необходима, то тя трябва да се извърши от Съдийската колегия. Новите вътрешните правила за случайно разпределение са приети в изпълнение на препоръки на ИВСС”, посочи още Точкова.

Даниела Костова, която е председател на етичната комисия, заяви, че сигналите са били разгледани от комисията и с нейно решение те са препратени на Катя Бельова за проверка. Подхвърли на Калпакчиев, че може да се запознае с решенията на комисията от сайта на ВСС. Обясни, че вчера е говорила с Бельова, която ѝ казала, че са определени шестима съдии от ОС-Благоевград – по трима граждански и наказателни, които ще извършат както комплексна проверка на РС, така и по жалбите на Атанас Иванов.

Костова каза още, че винаги изискват обратен отговор. “Ще гласувам против предложението. Нека се даде шанс на колегите, става въпрос на шестима окръжни съдии, които ще извършат комплексна проверка. Резултатите ще бъдат коментирани от етичната комисия и при необходимост ще бъдат внесени и в Съдийската колегия. Това, което се предлага, вече се извършва”, каза още Костова.

Калпакчиев обаче не бе съгласен. Действително в сигналите прозира подтекстът за неспазване на правилата за професионална етика, но не виждал причина за проверка в тази област.  Изтъкна, че става въпрос за проблеми при администрирането на съда и че трябва да се провери дали законосъобразно е възложено на съдия да изпълнява функциите ръководител на гражданското отделение и дали вътрешните правила са приети законосъобразно.

“Доколкото на всички е известно, че от години съществува напрежение в между съдиите в районния съд, както и в отношенията между него и окръжния съд, тези жалби дават сигнал, че напрежението не е преодоляно, има нови поводи за ескалиране. Доколкото е наша отговорността за кадровите решения, трябва да следим и процесите в районния съд. Едната проверка няма да изключи другата, най-малкото една среща с колегите да проведем, да видим какво се случва, това би имало успокояващ ефект. Не смятам, че председателят на ОС в така създалите се отношения ще има полезната роля в разрешаването на тези проблеми. Нищо негативно не би се получило, ако ние направим проверката. Целта не е да наказва, нито да размахва пръст, съдиите явно имат нужда да бъдат изслушани и чути”, заяви Калпакчиев.

Костова упорстваше, че няма нужда от проверка. Комисията била преценила да препрати жалбите на председателя на ОС-Благоевград, който има правомощията да вземе дисциплинарни мерки при констатиране на нарушение. И натърти, че проверката няма да се извършва лично от Бельова.

С 5 на 6 гласа предложението на Калпакчиев бе отхвърлено.

След вота той поиска резултатите от проверката да бъдат внесени на заседание на Съдийската колегия. Забележката му не е случайна. Неведнъж е бил поставян въпросът, че етичната комисия работи едва ли не тайно, на заседания не се внасят почти никакви предложения и въпроси за обсъждане, взимат се решения само в рамките на комисията, което на практика изземва правомощия на ВСС. И тази практика продължава с години.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *