ВСС разкри 7 нови щата в Районен съд – Перник, бил сред най-натоварените в страната

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се разкриват 6 щатни длъжности „съдебен секретар“ и 1 щатна длъжност „съдебен деловодител“ по щата на Районен съд – Перник. Решението влиза в сила веднага. Според висшите магистрати Районен съд – Перник е едно от най-натоварените съдилища в страната, като за 2020 г. е на първо място по действителна натовареност на съдиите. По брой дела за разглеждане на един съдия месечно натовареността е 61.38, при 51.08 средно за районните съдилища в областните градове.

Натовареността на съда е трайно висока за последните няколко години. Съотношението съдебни служители/магистрати обаче е значително по-ниско от средното за страната. Отчетен е обемът на административната работа по делата, както и с Единната информационна система, които показват, че съдебните секретари в РС – Перник са изключително натоварени. С последните изменения на Правилника за администрацията в съдилищата на тях са вменени и допълнителни задължения, които с оглед натовареността се изпълняват трудно. Сериозно натоварени са и съдебните секретари в съда предвид постоянно високия брой дела, работата с ЕИСС и невъзможността за пълноценна взаимозаменяемост, когато техният брой е малък, а делата са много над средните норми за страната.

Новите щатни бройки се осигуряват от отпуснатите с бюджета за съдебната власт за 2021 г. нови щатове за длъжността „съдебен деловодител“.

Не е прието искането на административния ръководител на Районен съд – Перник за увеличаване на щатната численост на съда с още 3 щатни длъжности за „съдебен деловодител“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *