В  ЮЗУ обявяват днес първо класиране, записването на новоприетите студенти започва утре

В ЮЗУ „Н. Рилски” обявяват днес първо класиране, а записването на новоприетите студенти започва от утре /11.07., четвъртък/ и е до 16 юли включително. Съответно на 17.07. ще бъде оповестено второ класиране, а след това – от 18 до 23 юли, е записването.

Във връзка с това зам. ректорът по образователни дейности – бакалавърски програми и акредитация, доц. Вяра Кюрова разясни, че новоприетите студенти са длъжни в гореспоменатите срокове да заплатят такса за обучение за първия семестър за специалността, по която са приети; да се явят и регистрират пред техническата комисия с дипломата за средно образование (оригинал и копие), документа за платената семестриална такса и лична карта. Записването е от 8:00 до 17:00 часа в делничните дни и от 9:00 до 15:00 часа в почивните дни. Спазилите процедурата по записване и приети на второ или следващи желания участват автоматично в останалите класирания за специалности/професионални направления, посочени като по-предни желания в състезателния картон, без подаване на допълнително заявление. Приетите по първо желание не участват в следващи класирания.

В случаите, когато студентът е приет на второ или следващи желания и е удовлетворен от специалността, по която е приет, следва да подаде декларация, че не желае да участва в следващи класирания.

Прекласираният на по-предно желание кандидат при следващо класиране не подлежи на връщане в специалността, в която е бил приет в предходните класирания.

Важно е да се знае и че неприетите кандидат-студенти автоматично участват в класиранията без подаване на допълнителни заявления.

Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред техническата комисия, губят правото да се обучават и отпадат от класирането. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

1 Коментар

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *