Главният еколог Д. Борисова: На територията на община Дупница не е установено замърсяване на въздуха от периодичните самозапалвания на депото в м. Злево

На територията на община Дупница не се регистрират превишения на максимално еднократните и средноденонощните пределно допустими концентрации /норми за опазване на човешкото здраве/ по следните показатели: ФПЧ10, SO2, NOx, CO, O3, H2S, NH3 и метеорологични параметри, т.е. не е установено замърсяване на атмосферния въздух. Това е заключението от направените денонощни измервания в периода 29.07.2019 – 31.07.2019 г. в района на жк „Бистрица”. Протоколите от ИАОС /Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност”/ с резултатите бяха входирани завчера в деловодството на Общинска администрация.

След сигнали в община Дупница и РИОСВ – Перник, свързани със замърсяване на въздуха и задушливи миризми от самозапалване на закритото общинско депо за неопасни отпадъци в м. Злево, кметът на община Дупница инж. Методи Чимев направи заявление към лаборатории на ИАОС за извършване изследване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) и измервания на емисии на вредни вещества във въздуха с мобилна автоматична станция. Направено бе измерване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух по отделни показатели. От изпитванията е видно само едно превишаване на средноденонощната норма от 50 µg/m3 (установено 55 µg/m3 на 29.07.2019 година в 14 часа) от извършените 48 бр. измервания по показател ФПЧ10 (фини прахови частици), което е било моментно и повлияно от въздушните маси.

„Като цяло резултатите са показателни, че влошаване качеството на атмосферния въздух на територията на град Дупница няма. Лично аз не очаквах да има превишаване на нормите, което е и видно, тъй като на закритото общинско депо през годините не сме допускали депониране на опасни канцерогенни отпадъци. Ежедневно от община Дупница запръстяваме, за да не се допуска горене и отделяне на метан. Само ще напомня, че скатът е с натрупан отпадък повече от 60 години и бе предназначен за твърди битови отпадъци с неопасен характер. Ще продължим да следим състоянието, разбира се. В Дупница има вече монтирани няколко станции, които следят качеството на атмосферния въздух, и всеки жител може в реално време да следи актуалното състояние на въздуха, който дишаме”, заяви началник-отдел „Екология” Десислава Борисова. Състоянието на въздуха в Дупница, както и цялата страна в реално време, можете да следите на https://airbg.info/map/.

„Искам да напомня отново на нашите съграждани, че периодичното самозапалване на закритото общинско депо е вследствие на продължителните гнилостни процеси във вътрешността на сметището, което е с дълбочина повече от 70 метра. Този процес ще продължи, докато не бъде технически и биологически рекултивирано, за което община Дупница сме предприели всички законови действия, които предвиждаме да приключат в края на 2020 година”, допълни главния еколог на общината.

ИВАН ИВАНОВ

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *