Глад за строители в Югозапада, надницата стигна до 70 лева

„Кюстендилска област остава на опашката по средна брутна месечна заплата в страната за второто тримесечие на годината”, информира Даниела Димитрова, началник отдел „Статистически изследвания“ към ТСБ – Югозапад. С възнаграждение от 789 лева областта се нарежда на  26-о място по заплати. Първенството държат София (столица) – 1518 лв., където получаваните месечни пари са почти още един път, колкото в Кюстендил. Следват още София –  1118 лв., Стара Загора – 1101 лв., Варна – 1060 лв.,  и Враца – 1057 лева.  Въпреки че регионът е в дъното на таблицата по заплати, статистиците отчитат ръст в парите с 4.6%. Най-голямо увеличение има в „Операции с недвижими имоти” и „Строителство”. Обяснението за строителството е логично, в Кюстендил пред завършване са редица мащабни обекти. Приключва се големият проект за реновиране пространството пред галерията, правят се центрове за деца, изоставени на улицата, както и за хора, останали без подслон. Ремонтират се сградата на общинската управа, както и тази на полицията. Строителните фирми не спират да работят през лятото всичко върви на пълни обороти. Някои дори заради довършване на обекти са ангажирани в събота и неделя. От години практиката в строителството е да се плаща на седмица. Местните фирми раздават парите всеки петък, а дневните надници на строителите са между 40 и 70 лева. Така дори строител с основно образование, ако работи на по-специализирана техника, си докарва до 1200 лева. Скокът в парите при  операциите на недвижими имоти е след бума на продажби на селски къщи в общината.  Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, е „Финансови и застрахователни дейности”. В сектора дори заради неатрактивното заплащане изпитват и глад за работна ръка. От три месеца стоят незаети различни позиции, обявени от банков клон в Кюстендил, който работи дори и в събота.

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2018 г. за обществения сектор е 909 лв., а за частния – 747 лева.  В сравнение с второто тримесечие на 2017 г., средната месечна работна заплата за областта нараства с 9.3%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” и „Преработваща промишленост”.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 9.1%, а в частния сектор – с 9.4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2018 г. се увеличават с 0.8% спрямо края на март 2018 г., като достигат 29.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.2 и 14.9%. Масово кюстендилки работят в шивашки и обувни цехови, които са разположени предимно в индустриалната зона на града.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 0.4% (до 7.3 хил.), а в частния сектор с 0.9% (до 21.9 хиляди).

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.0% повече в сравнение с края на юни 2017 година. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи” и „Селско, горско и рибно стопанство”. Най-голямо процентно намаление на наетите лица в края на юни 2018 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Финансови и застрахователни дейности”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”. Намалението на работещите в последния сектор идва от Бобов дол, където се закриха обекти и миньори останаха без работа.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *