Година след отдаването на концесия за 25 г. на водоема в м. Камено поле община Разлог едностранно прекрати договора, извади 10 000 лв. за ремонта му, за да избегне солени глоби

Само година след като община Разлог отдаде на концесия за 25 години водоема в м. Камено поле в с. Баня на консорциум “Водоем в село Баня”, тя бе прекратена едностранно от община Разлог поради неизпълнение на задълженията на концесионера по договора. Прекратяването на концесионния договор бе гласувано вчера с пълно единодушие от общинските съветници в Разлог. До това се стигна, след като на кмета на община Разлог Красимир Герчев бе издаден акт за установяване на административно нарушение, заради неизпълнение на предписание за ремонт на изпускателния канал на съоръжението, който е бил в лошо състояние и не е отговарял на изискванията за безопасност на водните съоръжения. Предписанието е издадено още през месец май, когато междуведомствена комисия, назначена от областния управител, е направила оглед на водоема и е констатирала неизправност на някои от съоръженията му. За констатациите е издаден протокол с предписание и срокове за отстраняването им. Протоколът е изпратен на концесионера консорциум “Водоем в село Баня”, представляван от Георги Георгиев, който обаче не е предприел никакви действия по изпълнение на предписанието и при повторната проверка в началото на месец август се стигна до издаване на акт на кмета на общината Красимир Герчев, който според законовите разпоредби е собственик на съоръжението, което е частна общинска собственост. При повторната проверка комисията разпореди изпускане на водоема до кота нула и даде срок от един месец на община Разлог за ремонт на изпускателния канал. Новата разпоредба доведе до пълното безводие на река Пихла, която преминава по цялото протежение на село Баня, а от там и до недоволството но жителите му, първо, заради неприятната миризма, която се носи от коритото, и второ, поради невъзможност за извършване на поливни дейности на градини и зелени площи.
Поради създалата се ситуация и издадения акт общината бе принудена да отдели средства в размер на близо 10 000 лв. за ремонт на съоръжението, за да избегне солидната санкция, която е минимум 5000 лв. Това е било задължение на концесионера, който през първата година от концесионния договор е бил длъжен да извърши инженерно-геоложки проучвания, да изготви и реализира проект за възстановяване на язовирната стена, да изчисти леглото на водоема, да изпълни облицовъчния канал на бързоотока, да извърши рехабилитация на облекчителните съоръжения, да монтира уред за измерване на водните количества, да изготви хидроложки доклад и авариен план, да извърши зачистване на коритото на река Пихла и благоустрояване на прилежащата територия. Всичко това е било описано и в календарния график, представен от концесионера, но нищо не е изпълнено. Инвестицията, предвидена по концесионния договор за първите две години, възлиза на 143 822 лв. Неизпълнението на концесионните условия са констатирани от комисия, назначена от кмета още в края на 2016 година.
“Концесионерът е уведомяван от наши служители за неизпълнение на поетите ангажименти, които трябваше да бъдат представени в община Разлог в рамките на тази една. Не е предприето нищо, включително не беше изпълнено и предписанието, което беше ангажимент по договора на концесионера. Това доведе до издаване на акт на общината. Заради неизпълнение на това задължение вместо едната стена, която трябваше да изгради в голяма част, и втората се беше разрушила, което наложи отпускането на допълнителни средства. Ние имаме всички основания за едностранно прекратяване на договора, още повече че в него са описани ясно и случаите, в които имаме право да го направим. От техническа гледна точка всичко е изрядно в момента, водоемът е почистен и напълно готов да изпълнява функциите си. Оттук нататък концесионерът ще си понесе предвидените санкции за неизпълнение. Депозитът е достатъчно голям, има предвидени гаранции, има си ред, по който ние ще си предявим тези вземания. Дали ще се стигне до съдебни спорове, на този етап е рано да се коментира. Аз като кмет ще защитя интересите на жителите на село Баня и община Разлог и ще предявя иск за съответната неустойка, планирана по договор. Една година без никакви действия е несериозно”, коментира прекратяването на договора кметът Красимир Герчев.
ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *