Гражданите вече ще могат да договарят по-ниски глоби с КАТ, НАП и други институции

Гражданите вече ще могат да договарят по-ниски глоби с КАТ, НАП и други контролни институции при първо нарушение и когато не са извършили престъпление. Това решиха депутатите, които по-рано днес приеха на първо четене промени в Закона за административните нарушения и наказания, предава 24 часа.

В него бе записано, че гражданите, получили наказателни постановления за нарушения, ще могат да сключват споразумения с институциите, които ги издават и да договарят по-ниски глоби. Споразумението ще може да се предлага от самия нарушител в 14-дневен срок от връчването на акта, но при няколко условия. Първото е да не е повторно нарушение. Второ, да не е в едногодишен срок от влизането в сила на вече наложен на прегрешилия акт. Трето, ако става въпрос за престъпление. Четвърто, ако признанията, направени от нарушителя, при предложението за споразумение не се припокриват със събраните доказателства. При споразумение обаче глобата или имуществената санкция могат да са до 70% от минимума или от абсолютния размер, предвиден за извършеното нарушение. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него се налага глоба – от датата на плащането й. Нарушителят приема да се издължи в 14-дневен срок, но ако не плати, наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато и издава наказателно постановление, без да може да ползва като доказателства направените по-рано признания за вина от нарушителя.

От 3 на 7 дни се удължава срокът за депозиране на възражение срещу съставения акт за установяване на административно нарушение. Вместо 7, гражданинът вече ще има 14 дни за оспорване на наказателните постановления и другите подлежащи на оспорване актове на наказващия орган. Удължаването се прави, за да се даде възможност на гражданите да организират ефективно защитата си. Пълнолетни и непълнолетни граждани вече ще са еднакво административно наказателно отговорни при маловажен случай на нарушение. Те ще се освобождават от административно наказателна отговорност с писмено предупреждение от наказващия орган. Изрично се предвижда да не могат да бъдат освобождавани от административно наказателна отговорност с предупреждение лица, извършили нарушения, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт, извършени след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, тъй като обществената опасност на подобни нарушения е твърде висока.

Едно от предвидените административни наказания е временното лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Това наказание би могло да има съществен поправителен и превъзпитателен ефект. Продължителността на това наказание не може да бъде по-малка от 1 месец и повече от 2 г., а за нарушения, свързани с безопасността на движението, извършено след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози – до 5 г. Роднини вече няма да могат да ни съставят актове, гласи друг от приетите текстове. Въвежда се и ограничение наказателни постановления за нарушение да не могат да се съставят и от лица, които са в конфликт на интереси с прегрешилия. В забраната влизат както хора, които са „заинтересовани от изхода на административното производство“, така и такива, които имат „особени отношения с нарушителя или пострадалия, пораждащи основателни съмнения за тяхното безпристрастие“.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *