Топ теми

Губернаторът Б. Михайлов върна като незаконно решението на ОбС – Благоевград кметът да им представя обществените поръчки преди публикуване

Губернаторът на Пиринско Бисер Михайлов е върнал като незаконно решението на ОбС – Благоевград, с което общинските съветници задължиха кмета Румен Томов да им предоставя всички решения за обявяване на обществени поръчки. Местният парламент го гласува на извънредната сесия на 13 ноември. Тогава зам. кметът по финансите Ясен Попвасилев предупреди, че с това решение процедурите по провеждане на поръчките биха се удължили неимоверно, а има и опасност за изпускане на срокове, когато касаят европроекти.

Със заповед губернаторът връща за преразглеждане решението за промяна на Правилника за организацията и дейността на ОбС, с което съветниците разпоредиха на градоначалника преди да публикува решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, да внася в ОбС за одобрение заложените в обявлението и документацията критерии за подбор, изискванията на техническото предложение и предложената методика за комплексна оценка на офертата. Областният управител отбелязва, че не е ясно по чие предложение включването на новия текст в правилника се гласува и приема от ОбС като нова алинея, то е внесено от временна комисия  с председател Кирил Илиев и членове Георги Корчев, Гергана Муртова, Йосиф Кочев и Исмет Узунов, и предложение на председателя Андон Тодоров, тъй като не е бил спазен законовият ред това да се направи с предварително 1-месечно обявяване на сайта на общината.

Б. Михайлов посочва още, че в чл. 21 и 21а от ЗМСМА законодателят изрично е изброил правомощията на общинските съвети и взетото решение е грубо вмешателство в правомощията и компетентността на възложителя, вменени му по закон. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за обществените поръчки възложителите (кметове и кметски наместници) отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане на резултатите от обществената поръчка. Цялата процедура е вменена като право и задължение на възложителя и ОбС няма компетентност и правомощия, дадени им с нормативен акт, да участват в цикъла по провеждане на обществени поръчки, категоричен е в заповедта си губернаторът.

Така решението не влиза в сила и се връща за преразглеждане от ОбС.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *