Два пъти отменят поръчка за 0,5 млн. лв. за ремонт на „Кръвен център” в МБАЛ – Благоевград, обявяват нова за трети път

Обществена поръчка за реконструкция, ремонт и обзавеждане на сградата на отделението по трансфузионна хематология и болнична аптека на МБАЛ – Благоевград бе отменена за втори път в рамките на два месеца. Обществената поръчка с прогнозна стойност 508 484 лв. без ДДС,  включваща инженеринг – проектиране, строително-ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор, е задвижена от бившия болничен директор д-р Огнян Митев на 20 октомври 2023 г., когато е публикувана обявата, с краен срок за подаване на оферти 10 ноември. Интерес е проявен само от една фирма – „ВИП – 2004” ЕООД на банскалията Костадин Обецанов, който подава оферта по електронен път в последния момент в 21:44:39 ч., т.е. малко преди изтичане на срока. Със заповед на болничния шеф е сформирана 5-членна комисия за разглеждане, преценка и класиране на офертите. На проведено заседание на 13 ноември комисията установява, че единственият кандидат не е предоставил ключ за декриптиране на офертата. Поради тази причина той е отстранен, а обществената поръчка прекратена поради липса на други участници и оферти. Решението за прекратяване е обявено на 4 декември в регистъра за обществени поръчки. Междувременно на 27 ноември обществената поръчка е обявена отново, с фиксиран краен срок за подаване на документи 18 декември. На 20 декември д-р Огнян Митев внезапно почина и в същия ден СД на „МБАЛ – Благоевград” АД – председателят адвокат Магдалена Симеонова и зам. председателят Христина Гетова, шеф на „Правна дирекция” в Министерство на здравеопазването, решават, че обществената поръчка следва да се прекрати.

На 5 януари 2024 г. директорският съвет отново заседава и оформя решение за прекратяване, като мотивите са, че е постъпила жалба от заинтересовано лице във връзка с нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Обществената поръчка е обявена за прекратена в регистъра на 18 януари.

За повече яснота относно повторно прекратената поръчка за ремонт на „Кръвна банка” потърсихме председателя на СД на „МБАЛ- Благоевград” АД Магдалена Симеонова. Ето какво обясни тя: „Тъй като има жалба на обществената поръчка, при която вероятно са допуснати нарушения, решихме да я прекратим, вместо да чакаме няколко месеца, докато трае обжалването“, заяви адвокат Симеонова. Тя добави, че не си спомня коя е фирмата, която обжалва поръчката, но предстои да бъде обявена нова за трети път.


„Сградата е стара, правиха се козметични ремонти, но отдавна плаче за голям ремонт. Ние така сме свикнали с лошите условия, че вече не ни прави впечатление. Но не е приятно за хората, които идват в отделението. Покривът тече, мазилка падна докато благоевградски журналист даряваше кръв. Крайно належащо е да се направи вече генерален  ремонт и имаме уверенията, че това ще се случи през пролетта. Веднага след като приключи ремонтът на вътрешно отделение”, заяви от своя страна началникът на отделението по трансфузионна хематология д-р Бойка Маринова. Отделението, популярно повече като „Кръвен център”, е единственото по рода си в Благоевградска област и в него работят 16 човека, от които двама са лекари, а останалите са мед. сестри, лаборанти и персонал.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *