Директорът на Инспекция по труда – Благоевград Сл. Симитчийска-Яновска: 50% от нарушителите на трудовото законодателство са транспортни фирми на македонски граждани, регистрирани в Благоевградска област

Директорът на Инспекция по труда в Пиринско Славянка Симитчийска-Яновска заема ръководния пост близо една година. Тя поема управлението от април 2017 година. Работи в структурата от 1993 година и през изминалите 25 години е преминала през всичките й звена – деловодство, контрол и директорския пост. Завършила е Природо-математическа гимназия “Акад. С. Корольов” в родния Благоевград. Тя е инженер химик по образование, завършила е с отличен успех Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) в София. Семейна е, майка на първокласничка в Седмо СУ – Благоевград.

– Г-жо Симитчийска, какви сигнали постъпват най-често от гражданите в Инспекцията по труда?
– Сигналите са свързани най-често с неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск. Тенденцията е тези сигнали за неизплатени заплати да се подават след прекратяване на трудовото правоотношение. Най-често това са случаи на полагане на труд в хотели и ресторанти, както в курортните градове Банско и Разлог, така и в Благоевград. Само за януари в обекти на територията на община Банско и Разлог са извършени 57 проверки, при които са констатирани 301 нарушения на трудовото законодателство. Те са свързани с работното време, неосигуряване на междуседмична почивка, заплащането на труда на официални празници… Искам да поясня, че работниците трябва да знаят, че на празници трябва да получат надница в двоен размер. Прави впечатление, че в Банско и Разлог големите хотелски вериги, които имат комплекси и на морето, стриктно спазват Кодекса на труда. Има проблем за квалифицирана работна ръка и ако не заплащат труда съгласно нормативната уредба, няма как да намерят персонал. Хора, които напускат хотели и ресторанти в Банско, сигнализират за неизплатени работни заплати за последните месеци на работа. Най-често те се договарят с работодателя устно за един размер на трудово възнаграждение, над 1000 лв. например, но сключват трудовия договор на минимална работна заплата. Редно е да се знае, че Инспекцията по труда може да контролира само това, което е договорено по трудов договор, а устната договорка при прекратяване на трудовите взаимоотношения работниците я губят. Затова е важно да се договарят и сключват трудовия договор на реалната заплата, за която работят. Най-често това са млади хора, които работят в заведения като сервитьори и бармани. При извършените проверки в Банско и Разлог през януари са установени 4 лица да полагат труд дори без трудов договор. Съставени са 7 акта за нарушения на трудовото законодателство.
– Какъв е размерът на санкциите?
– Наказателните постановления са в размер от 1500 лв. до 15 000 лв. Средният размер на влезлите в сила наказателни постановления през януари е 1329 лв., а общо наложените имуществени санкции и глоби на нарушителите от този месец са 37 200 лв. Влезлите в сила наказателни постановления за януари са 30 броя.
– Има ли сигнали за неизплатени трудови възнаграждения и нарушения в други сфери?
– Да, има. Най-вече от шофьори от транспортни фирми, които извършват международни превози, те подават, че са работили без трудови договори. Преди една година имахме следния случай: 55-годишен шофьор от Кюстендил сключил трудов договор към транспортна фирма с регистрация в Петрич. Спорд неговия сигнал през януари фирмата му прекратява договора, без той да знае. Шофьорът продължава да извършва транспортна дейност, но впоследствие претърпява трудова злополука в чужбина, около 5-6 месеца след прекратяване на трудовия договор, и се налага да постъпи за лечение в болница в Дания. Тогава разбира, че трудовият му договор е прекратен без негово знание и няма внасени осигуровки. Същото лице твърди, че е работило за този преиод от време, докато фирмата отрича. Доколкото ми е известно, шофьорът продължава да се лекува, не знам в момента къде е. В рамките на една година, след като работодателят не е декларирал трудова злополука, съгласно наредбата за трудовите злополуки лицето може само да я декларира в НОИ. Тогава НОИ инициира разследване с участие и на Инспекция по труда, за да се докаже дали има трудова злополука, или да се отхвърли.
– Какво трябва да знаят хората, ако установят, че работят без сключен трудов договор?
– Най-добре е веднага да ни сигнализират, докато са все още на работа. При извършване на проверка на място ще докажем, че лицето работи. При шофьорите е по-сложно, защото те работят в чужбина и тогава няма как ние лично да сме свидетели на нарушението. В тези случаи е необходимо да си направят разпечатка на данните от дигиталната карта, която поставят в автомобила и е лична. Всички документи, които имат, да ни ги предоставят за събиране на доказателства, че са работили към конкретната фирма.
– Как могат да проверят работниците дали има допуснато нарушение от страна на работодателя?
– Всички работници трябва периодично да проверяват своя персонален идентификационен код (ПИК). Този код се издава във всички офиси на НАП в страната, чрез него лицата могат да проверят декларираните трудови договори от работодателя; какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите внасят осигурителните им вноски; информация за членство в пенсионен фонд и месеците, за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество, непогасените задължения към НАП и извършените плащания и други. Така чрез периодични проверки лицата могат да установят, ако трудовият им договор е прекратен едностранно от работодателя, и да ни информират своевременно.
– Какви други нарушения има установени от трудовите инспектори?
– Има случаи, когато на работника се дава да подпише трудов договор, но този договор не е деклариран в НАП. Лицето си мисли, че има подписан документ и работи по трудов договор, но може да се окаже, че не е регистрирано. Когато работниците установят, че липсва деклариран трудов договор, да подадат сигнал.
– Колко такива сигнала за нарушения има подадени от началото на годината?
– През януари тази година при проверки са установени 8 лица да полагат труд без сключен писмен трудов договор и регистриран в ТД на НАП. Във връзка с постъпили сигнали от граждани са извършени 20 проверки, от тях 50% са от шофьори, които работят от регистрирани фирми в Благоевград и Петрич. При проверка се установява, че част от фирмите са регистрирани на територията на Благоевградска област от македонски граждани. Съставянето на акт е на името на дружеството в размер от 1500 лв. до 15 000 лв., в зависимост от тежестта на нарушението и дали е повторно установено. Другите сигнали са за трудови нарушения в шивашката промишленост.
– През изминалата година имаше смъртен случай с работник, който бе паднал от строително скеле при извършване на строително-монтажни дейности в кв. “Ален мак” в Благоевград, каква санкция е наложена на работодателя?
– Наложените наказателни постановления на фирмата “Булпан Диневи” – Кюстендил са две. Те бяха обжалвани, но съдът ги потвърди. Лицето е извършвало дейноста без сключен трудов договор, имало е подписан граждански. Фирмата смята, че е нормално да се работи с граждански договор. Наложената санкция за това, че лицето полага труд без сключен писмен трудов договор и регистриран в ТД на НАП, е в размер на 1500 лв. Съставен е акт в размер на 1500 лв., че скелето не е обезопасено. И двете глоби са изплатени от фирмата. И тук искам да поясня, че изясняването на обстоятелствата, довели до смъртния случай, се уточняват от служители на полицията и прокуратурата. Когато има увреждане по време на полагане на труд, по случая работи полицията, ние представяме необходимите документи.
– Има ли установени нарушения през януари на строителни обекти?
– През януари Инспекцията по труда извърши 16 проверки относно осигуряване на здравето и безопасността при извършване на строително- монтажни работи, включително и на обекти, на които се извършват дейности по санирането по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Времето позволяваше да се работи и ние акцентирахме на тези проверки. Констатирани бяха 72 нарушения на трудовото законодателство. Най-честите нарушения са свързани с липсата на ежедневен инструктаж на строителните работници, недостатъчен контрол относно използването на личните предпазни средства, липсата на ограждения, парапети на обектите. За отстраняването им са предприети принудителни административни мерки – 72 задължителни предписания. Съставен е акт за административно нарушение.
– Какво ще посъветвате хората?
– Нека работниците да ни оказват съдействие, когато влизаме на проверки. Декларациите, които им даваме да попълват, нека отразяват това, което извършват реално като времетраене на трудова дейност, има работодатели, които сключват трудови договори на 2 или 4 часа, а работниците полагат труд 8 часа. Когато работниците декларират, че работят 4 часа, трудовите инспектори не могат да предприемат мерки. При повторна проверка има начин да се даде предписание на работодателя за промяна на 8-часов работен ден. За съжаление не получаваме съдействие от страна на работниците. Повече от работещите в заведения са млади хора, които не правят сметка за годините напред и не желаят по-високи осигурителни вноски, те не мислят за пенсия и може би това е основното. Има хора, които реално не знаят, договорът им е сключен за 8-часов работен ден, впоследствие е променен едностранно от работодателя. Допълнителното трудово споразумение се сключва между двете страни и работникът задължително трябва да бъде уведомен. През януари трудовите инспектори са извършили 182 проверки по спазване разпоредбите на трудовото законодателство. По време на проверките са констатирани 874 нарушения, от които 503 са свързани с нарушения на здравословните и безопасни условия на труд. 369 са нарушенията, свързани с трудовите правоотношения.
Разговаря СЛАВА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Graciela

    Проветрете грациела от Сандански пълна пародия мъжът и е без договор!!!!

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *