Топ теми

Директорът на Регионалната служба по заетостта Ст. Поповска: От 1404 молби на работодатели по мярката 60:40 одобрени в Благоевградска и Кюстендилска област до 8 юни са 707, безработните са 27 000 души

– Г-жо Поповска, какви са нивата на безработица към момента в региона и ако имате данни, колко от безработните са се регистрирали на борсата през 3-те месеца на извънредното положение?

– Данни към края на месец май ще имаме около 15 юни, но мога да предоставя тези, които са към30.04.2020 г. Към тази дата броят на регистрираните безработни лица на територията на област Благоевград е 20 944, а равнището на безработица е 13.8%. На територията на област Кюстендил регистрираните безработни са 5931, при равнище на безработица – 10.4%. Само за периода на въведеното извънредно положение в страната 16.03.2020 г.–30.04.2020 г. на територията на област Благоевград са се регистрирали 8316 безработни лица, а за област Кюстендил – 2255 лица.

– В кои общини в Благоевградска област е най-висок ръстът на безработицата?

На територията на област Благоевград общините с най-висок ръст на безработица поради въведеното извънредно положение са Сандански, Благоевград, Разлог, Петрич и Банско. Причината е, че в тези общини има по-голям брой лица с прекратени трудови договори в сферата на услугите и търговията, хотелиерството и ресторантьорството, шивашката и обувна промишленост. Ръстът варира от 1377 лица за община Сандански до 871 лица за община Банско. Останалите общини на територията на област Благоевград са с малък ръст на увеличаване броя на регистрираните безработни лица. 

Заведенията и хотелите обаче вече отвориха,  увеличава ли се през последните дни предлагането на работа? 

Да, увеличават се обявените свободни работни места в бюрата по труда. На територията на област Благоевград към 08.06.2020 г. има обявени 626 свободни работни места в сферата на услугите, търговията, ресторантьорство и хотелиерство, дървопреработването, строителството, шивашка и обувна промишленост. Има и фирми, които обявяват малко по-голям брой работни места, което е индикация, че напълно са били прекратили дейността си, но сега вече отново възстановяват своята дейност и търсят персонал. 

Въпреки обявеното извънредно положение обаче само за месец април 2020 г. устроените в заетост на първичен пазар на труда безработни лица на територията на област Благоевград са 668, а на територията на област Кюстендил – 385.

– Колко фирми са ползвали мярката 60/40 и колко още чакат одобрение, както и прави ли се насрещна проверка дали фирмите от своя страна плащат 40% от заплатите?

Към 08.06.2020 г. броят на подадените заявления на територията на област Благоевград и област Кюстендил е 1404 за 13 402 работници и служители. Към тази дата одобрените работодатели на територията на двете области са 707, които са получили  компенсации от НОИ за 7290 работници и служители. Работодател, получил компенсации по реда на постановление 55/30.03.2020 г., за когото Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ установи, че не изпълнява заявените с документите обстоятелства, възстановява изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване. Ангажимент на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е да уведомява Националния осигурителен институт за установените в рамките на контролната дейност обстоятелства.

– Кои са най-атрактивните програми на Регионалната служба по заетостта, насочени към безработните в момента?

В началото на месец юни териториалните поделения на Агенцията по заетостта стартираха изпълнението на подписаните договори със социалните партньори за реализацията на проекти по Националния план за действие през 2020 г. Те ще осигурят възможност на безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключова компетентност, като минимум 42% от включените в обучение ще бъдат включени в стажуване и заетост след това. Регистрирани безработни лица вече подават своите заявления в съответните бюра по труда, за да бъдат одобрявани, като приоритетно в обучения ще се включват безработни до 29 години и над 50 години, с ниско образование, без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда такава, хора с увреждания, неактивни лица и други.

През 2020 г. на територията на всички бюра по труда от област Благоевград и област Кюстендил ще се провеждат обучения, като одобрените специалности са различни за различните бюра по труда. Ще се провеждат обучения по следните специалности: „Производство на кулинарни изделия и напитки“, „Работник в заведения за хранене и развлечение“, „Екскурзоводство“, „Здравни грижи“, „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“, „Бизнес администрация“, „Касиер“, „Финансист“, „Офис секретар“, „Шивачество“, „Фризьорство“ и много други. На територията на двете области Благоевград и Кюстендил в обучение за придобиване на професионална квалификация ще бъдат включени 1115 безработни, а 914 от тях ще участват и в обучение по ключова компетентност.

Продължава приемането на заявления от работодатели за разкриване на работни места по схема „Нова възможност за младежка заетост“, която се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Работните места могат да бъдат обявявани в две направления: едното за стажуване за период от 6 месеца, а другото – за обучение за работа за конкретното работно място. Схемата е насочена към осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст, които по време на стажуването или обучението за конкретното работно място могат чрез наставник от страна на работодателя да придобият професионални умения и компетентности. По проекта няма краен срок за кандидатстване, както от страна на работодателите, така и от страна на безработните младежи.

– Търсите ли селскостопански работници за страни от Евросъюза и при какви условия и как стои въпросът с безработните, на които правителството предложи да се занимават със селскостопанска дейност в България – има ли кандидати?

На този етап в сферата на селското стопанство няма обявени свободни работни места и оферти от други обществени служби по заетост от страни – членки на Европейския съюз, чрез мобилната мрежа EURES. На територията на област Благоевград и Кюстендил работодателите и за този сезон търсят да наемат сезонни работници в сферата на селското и горско стопанство. Вече имахме обявени свободни работни места за работници за добив на дървен материал. В едно от бюрата по труда на територията на област Благоевград имаше обявени свободни работни места в сферата на консервната промишленост и от началото на месец април 2020 г. има назначени работници. Има обявени свободни работни места и за работници в овощни градини.

Работодатели, които са регистрирани като земеделски стопани, могат да използват еднодневни трудови договори за наемане на работници. Чрез тях може да се възлага работа в сферата на растениевъдството, за обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколта. Важно е да се знае, че наетите лица, които са с регистрация като безработни в бюрата по труда, не прекратяват своята регистрация и продължават да получават обезщетения за безработица и социални помощи. Предоставянето на еднодневни трудови договори става чрез териториалните поделения на Главна инспекция по труда.

Разговаря ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *