Директорът на СУ в Якоруда представи училището на колеги от 6 държави

Във връзка с реализиране на проект на тема “Иновативни подходи в управлението и преподаването – ключ към бъдещи успехи” по секторна програма Еразъм+, 2019-1-BG01-KA101-062089 от СУ “Св.св. Кирил и Методий” – гр. Якоруда директорът на училището Николай Хаджиценев взе участие в структурен курс на тема “Подобряване на училищния мениджмънт: от отделната личност към изграждане на обща стратегия”, проведен в периода от 03.11.2019 г. до 09.11.2019 г. в гр. Порто, Португалия. По време на курса директорът представи училището на своите колеги от Гърция, Италия, Унгария, Хърватия, Естония и Литва. Това беше невероятна възможност за изграждане на бъдещи партньорства между училищата, представлявани от 20 директори – участници в курса от съответните държави. По време на обучението директорът подобри своите езикови и социални компетентности и повиши знанията си, свързани с училищния мениджмънт и прилагането на нови иновативни подходи и методи на управление. Участниците споделиха добри практики относно училищната инспекция и самооценка. Обсъдиха методи за подпомагане и наставничество, мотивиране на персонала и повишаване на ефективността на учебния процес, привличане и задържане на квалифицирани преподаватели, изграждане на ефективно партньорство между родителите и училището.
Приемаща организация бе ДОРЕА Институт – гр. Порто, Португалия.
Предстои професионална визита в Берлин в края на март 2020 г. с участници 5-има учители.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *