HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Договори за близо 30 млн. лв. по европроекти и 52 млн. лв. приходи отчете община Благоевград за 2016 г. 3 622 875 лв. са влезли в хазната от данък превозно средство

Само общински служители присъстваха днес на публичния отчет на община Благоевград за изпълнението на бюджет 2016, в залата нямаше нито един редови гражданин, нито общински съветник, с изключение на председателя на местния парламент Р. Тасков. Докладите на всички заместник-кметове за приходите и разходите в ресорите им и на този на ОбС  председателя за изпълнението на инвестиционната програма на общината изслушаха единствено общинските служители, за работата на които бяха и специалните адмирации от страна на шефовете им.

Общата рамка на бюджет 2016 в приходната и разходната й част докладва зам. кметът по икономиката Иво Николов. Той отчете, че общият размер на приходите в общинската хазна за 2016 г. е бил 52 840 252 лв., от тях местните приходи са 23 500 241 лв., а държавната субсидия е 29 340 011 лв. Точно толкова са и отчетените разходи по бюджет 2016. Приходите от местни данъци са 6 836 447 лв. и са нараснали с близо 9% спрямо предходната 2015 г.

Събираемостта на данъка върху недвижимите имоти има спад с около 2%, а сумата е 1 829 647 лв. Ръст с 28% се отчита в приходите от данъка върху превозни средства – 3 622 875 лв. Приходите от туристическия данък са относително постоянни – 29 566 лв. От патентен данък в хазната са постъпили 167 677 лв. С най-ниска събираемост са данъците на физически лица за нежилищни имоти – 60%, посочи Иво Николов.

Неданъчните приходи за 2016 г. в общинския бюджет са 10 871 704 лв., предната 2015 г. са били с малко над милион повече заради постъпилите повече такси за узаконяване на право на строеж. Разходите по бюджета са с около 1,7% повече спрямо 2015 г. За заплати, възнаграждения и осигуровки на Общинска администрация са разходвани 29 259 906 лв., с близо 3 млн., или 9% повече, сравнено с 2015 г., а ръстът е в резултат на увеличението на минималната работна заплата. За дейности по чистотата за 2016 г. са изразходвани 4 437 125 лв. Към 31.12.2016 г. общината има само един дълг по дългосрочен кредит от Общинска банка в размер на 1 900 000 лв. и няма просрочени задължения, отчете ресорният зам. кмет.

В отчета за изпълнение на инвестиционната програма ОбС председателят посочи подробно всички изпълнени обекти с точните разходвани суми. За реконструкция и преустройство на помещения и зали в VІІІ училище са похарчени 30 000 лв., за покрита спортна площадка в VІІ училище са дадени 70 516 лв., а в открита спортна площадка в VІ училище са инвестирани 37 890 лв. Кръговото кръстовище при Строителната гимназия е на стойност 841 068 лв., за реконструкция на ул. „Малешевска”, включително и осветление, са дадени 85 527 лв., а ремонтът на покрива на къща „Математика“ в кв. „Вароша“ излязъл 17 500 лв. Оградата на детска площадка в с. Зелен дол е струвала на общинския бюджет 4320 лв., за ремонт на общинската галерия са вложени 58 303 лв., за автобус на ансамбъл „Пирин“ са платени 60 000 лв., за видеонаблюдение на сградата на общината, на стадиона и на двата нови парка край р. Бистрица – срещу кампуса на Американския университет и в жк „Еленово“, са вложени 19 735 лв. Паркът в „Еленово“ пък е с инвестиция от 515 705 лв. В спортния комплекс също в жк „Еленово“ за оборудване са вложени 86 606 лв., а за пристройка и евакуационно стълбище на ЦДГ 1 „Ведрица са похарчени 18 480 лв.

Подробна справка за разходите по пера в сферата на културата, здравеопазването, спорта, учебните и социалните дейности даде и зам. кметът Христина Шопова, която специално отбеляза, че цената на празничната заря, която се прави 4 пъти в годината и която неведнъж е била коментирана, е 7000 лв. Тя посочи, че средната заплата на работещите в заведенията за социални услуги в общината през 2016 г. е била 624 лв., а в детските заведения – 650 лв. 2707 деца са били обгрижвани и възпитавани в 107 групи в общината, от които 5 яслени. В сферата на щат са били 235 педагози и 230 души непедагогически персонал. В дейност „Детски градини и ОДЗ“ приходите за ползване на услугата във всички 13 детски заведения са 724 815 лв. Издръжката им е изцяло общинска и е в размер на 1 450 743 лв., т.е. приходите от таксите покриват половината от разходите, което на практика са разходите за храна на децата. Дневният оклад на дете средно е 1,80 лв. Приходът от дейност „Детски ясли и детски кухни“ за 2016 г. е 232 871 лв. В общината има 6 ясли и една млечна кухня с 4 раздавателни пункта. Разходите за тях са 1 651 350 лв., 98% от които отиват за заплатите и осигуровките на персонала. Общината осигурява 100% издръжката на детските ясли и детски градини и за 2016 г. тя е била 1 861 000 лв. Приходът от такси покрива приблизително половината от разходите за дете. За съществуващите 33 здравни кабинета са похарчени 482 596 лв.

С 466 000 лв. общината е дофинансирала извънучилищните дейности и общежитията. За издръжката на ученическите автобуси дофинансирането е с 13 000 лв. За общинската програма за интеграция на малцинствата, подпомагане на даровити деца и програма за детето са изразходвани 120 000 лв.

За социални дейности са дадени 945 000 лв., от които 180 000 лв. са от местни приходи.

Издръжката на ансамбъл „Пирин“ през 2016 г. е била 864 516 лв., приходите от концерти са 70 000 лв., а средната заплата на състава е 577 лв., съобщи зам. кметът Шопова.

164 000 лв. е издръжката на Биг Бенд Благоевград, чиито приходи от изяви са били 5200 лв., а средната заплата на музикантите е 589 лв. 66 000 лв. е бюджетът на Художествената галерия за 2016 г., Камерна опера е финансирана от бюджета с 334 678 лв., като отчетените приходи са 3060 лв. Общинският куклен театър е бил с бюджет от 255 000 лв., а приходите от дейността му са 40 000 лв.

Зам. кметът по хуманитарните дейности даде изчерпателна справка за средствата, похарчени за културни събития и мероприятия, като отделно отчете детските, спортните и ученическите мероприятия и празници. Тя подчерта, че най-голямата инвестиция на общината от 456 000 лв. е за организацията и провеждането на фестивала „Франкофоли“, който в изданието си за 2016 г. събра в центъра на Благоевград около 20 000 души публика. За провеждането на музикалното шоу по раздаване на наградите на БГ Радио общината е похарчила 30 000 лв.

За програмата „Ин витро“ през 2016 г. са заделени 197 000 лв., които са разпределени за процедури и манипулации на 66 двойки.

Разходите за Домашния социален патронаж и обществената трапезария се покриват 95% от таксата за ползването на услугите. Със 120 000 лв. са субсидирани традиционно спортните клубове. Запазена е и субсидията от 20 000 лв. за ТД „Айгидик“. С 12% са увеличени разходите за стипендии и те са били 241 376 лв.

2 515 539 лв. е платила общината за обезщетения и помощи за домакинствата, за членски внос и участие в нетърговски организации и за субсидии на нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел.

През 2016 г. община Благоевград е усвоила общо по 15 европейски проекта сумата от 1 354 975 лв. Подписаните договори обаче са за 28 746 074 лв., отчете в подробния си доклад и зам. кметът по европейските програми и проекти Зорница Кралева.

Отчетът ще бъде внесен за одобрение на сесията на местния парламент на 25 август.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *