Докторантът в ЮЗУ П. Димков спечели конкурса за най-добра публикация на млад учен през 2020 г.

Петър Димков спечели конкурса за най-добра публикация на млад учен през 2020 година, организиран от Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград и Съюза на учените в България – клон Благоевград. Публикациите бяха оценени от жури с председател зам. ректора по научноизследователската работа и докторантското обучение доц. д-р Иванка Станкова и членове проф. д-р Борис Манов, доц. д-р Татяна Шопова, доц. д-р Владимир Ценков и доц. д-р Радослав Цонев. Те обстойно анализираха и оцениха представените доказателства за научните публикации на участниците в традиционния конкурс за най-добра публикация на млад учен през 2020 година.

Петър Радоев Димков е български лингвист, когнитивен учен и философ с широк кръг от интереси от големи области на познанието. Завършил е приложна лингвистика в ЮЗУ и магистратура по когнитивна наука с модули невронаука и философия на ума и познанието в Института по когнитивна наука към Университет Оснабрюк (Оснабрюк, Германия). В момента е редовен докторант по съвременни философски теории във Философския факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград. От 2012 година извършва изследвания в областта на философията. Написал е повече от десет статии в реномирани списания от разнообразни направления на познанието, като основните му интереси са в областите на психологията и невронауката на креативността, както и на философията, психиатрията и психофармакологията.

На второ място бе класирана Ангелина Огняна Гочева (докторант във Факултета по изкуствата на ЮЗУ “Неофит Рилски”), а трета награда получиха Радостина Емилова Юлева-Чучулайна (докторант в Стопанския факултет) и Юлиана Кирилова Карпузова (докторант във Филологическия факултет).

На всички наградени ще бъдат връчени грамоти, парични награди и годишен абонамент за списание “Наука” – издание на Съюза на учените в България.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *