Допълват общинска наредба в Разлог, включват покривите и фасадите като обекти за отдаване под наем

Изменения и допълнения на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Разлог предлагат от администрацията в града. Сега действащата наредба е приета през 2011 година и досега не е изменяна и допълвана. Това налага тя да бъде прецизирана и приведена в съответствие с действащите към момента административни актове от по-висока степен – закони и европейски директиви.
В наредбата се предвижда да бъдат вписани като преместваеми обекти и енергийните обекти за производство на енергия от възобновяеми източници. Те ще бъдат вписани в чл. 5, който регламентира преместваемите обекти.
Предвижда се и допълване на списъка със схемите, където преместваемите обекти могат да бъдат поставени. Към досегашните, които бяха дефинирани с общо понятие “поземлени имоти”, се конкретизира, че това могат да бъдат и “покривни и фасадни конструкции на сгради за обществено обслужване и недвижими имоти към тях, в границите на урбанизираните територии”.
Допълненията на наредбата предвиждат и въвеждането и регламентирането на начална конкурсна цена за отдаване под наем на покривните и фасадните контрукции на общинските сгради, които досега не фигурираха като обекти за отдаване под наем и не бе определена цена. Заложеното по наредба е 30 стотинки на квадратен метър месечно, без включен ДДС.
Наредбата се допълва и с ново приложение, което ще бъде под №5 и което представлява бланка-образец на “заявление за разрешение за поставяне/изграждане на преместваем енергиен обект за производство на енергия от възобновяеми източници на покривни и фасадни конструкции на сгради за обществено обслужване и недвижими имоти към тях”. Допълват се и допълнителните разпоредби от наредбата, където се пояснява коя енергия се третира като “енергия от възобновяеми източници”, както и кои сгради са “сгради за обществено обслужване”. Промяната на наредбата се налага и заради стартиралата вече процедура за изграждане на фотоволтаична централа, в която община Разлог ще бъде съдружник с 20% дялово участие.
Администрацията предвижда и приемането на нова наредба, касаещи прилежащата площ на сградите в режим на етажна собственост. С новия нормативен документ – Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване, ще бъдат предвидени условията и редът за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. По този начин ще бъде предоставена възможност съответната етажна собственост да поддържа и използва междублоковото пространство в конкретни граници и по определен начин. Очакванията са това да способства за подобряване стопанисването и естетическия облик на прилежащите площи към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. Новата наредба е съобразена изцяло с българското и европейско законодателство и в нея се регламентират още правата и задълженията на етажните собственици по отношение на прилежащите площи. Предвидени са и санкции за нарушения по наредбата, които са в размер на от 20 до 100 лева да физически лица и от 150 до 350 за юридически.
Наредбите ще влязат в сила след гласуване от Общинския съвет, което ще стане след изтичане на едномесечния срок за предложения и становища. Двата нормативни документа вече са публикувани на страницата на община Разлог за обществени консултации.
ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *