Доц. д-р М. Симонска с 60 гласа „за” избрана за декан на Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт

Ръководителят на Катедрата по логопедия доц. д-р Миглена Симонска бе избрана за декан на Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт в ЮЗУ – Благоевград. Както „Струма” писа, тя бе назначена за временно изпълняваща длъжността в началото на месец юни, след като предишният декан доц. д-р Стоян Везенков напусна и започна работа в частния сектор.

Вчера, 4 месеца след като пое факултета, доц. Симонска убедително получи пълното доверие и подкрепа на членовете на общото събрание и стана титуляр на поста.

Като първа точка от дневния ред бе избрана тричленна мандатна комисия, след което бе изслушан докладът на досегашния вр.и.д. декан за изминалата академична 2018/2019 г. Въпреки кратките срокове доц. д-р М. Симонска и зам. деканите доц. д-р Даниела Попова и доц. д-р Росица Дойновска бяха изготвили един цялостен анализ с конкретни данни както за развитието на факултета, така и за проблемите. В изложението си ръководителят на основното звено акцентира на акредитираните професионални направления, по които се осъществява обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми, работата на 6-те катедри – спорт, кинезитерапия, логопедия, социални дейности, анатомия и физиология, здравни грижи, учебната и научноизследователска дейност. Доц. Симонска обърна и специално внимание на международната проектна дейност и международното сътрудничество, многото спортни постижения, както и на високите оценки, които студентите дават за целия състав – академичен и административен, и оценката от „Мн. добър” /5.05/, дадена на факултета от отдела по качеството на ЮЗУ.

Като позитиви деканът посочи, че всички специалности към факултета са акредитирани успешно, академичният състав проявява висок професионализъм и отговорност към учебния процес, налице е тенденция към повишаване на публикационна активност в индексирани и реферирани списания, има засилен интерес към бакалавърските и магистърски програми от страна на чуждестранни студенти, подобряване на административното обслужване на студентите и разширяване на международното сътрудничество.

Доц. Симонска не пропусна и слабостите, като подчерта, че все още има недостиг на хабилитирани преподаватели – доценти и професори, които да обезпечават лекционни курсове, незадоволителна заинтересованост на част от преподавателите към извънаудиторната дейност. „Ако искаме да постигаме по-добри резултати, е редно всички активно да се включваме в допълнителните дейности“, обърна се към присъстващите деканът и допълни, че друга слабост е недостатъчната чуждоезикова подготовка на някои от преподавателите и студентите.

Коментари и въпроси по доклада на декана нямаше, като единствено думата взе председателят на общото събрание проф. д-р Добринка Георгиева. Тя потвърди казаното от доц. Симонска за реализираната проектна и международна дейност на факултета, но държеше да направи няколко разяснения, като заяви, че нещата трябва да се назовават с истинските им имена.

„Единственият проект в Република България с ВУЗ от Америка беше този на специалност „Логопедия“ по програма „Еразъм”. До ден-днешен в страната ни няма спечелен проект за коопериране със САЩ. Мобилност със Съединените американски щати е почти невъзможно да се направи и вие виждате, че от 52 висши училища единствено нашият университет бе одобрен и получи грант в размер на 168 хил. евро, от които 20 хил. евро отидоха в ЮЗУ, а нашите гост-лектори от САЩ не получиха дори едно кафе или вода. Това трябва да се каже!“, категорична бе проф. Георгиева.

Тя подчерта, че вече 4 години поддържат сътрудничество с университета в Питсбърг, който е 35-и в световната ранглиста, Мичиганския университет, заемащ 37-а позиция в американската ранглиста, и най-добрия университет на подготовка на медицински сестри в Северна Каролина. „Тази мобилност продължава вече 4 години и всеки университет, който има претенции за международна разпознаваемост, би трябвало да се гордее с това. В нашия университет обаче, по незнайно каква причина, дори и в сайта на ЮЗУ не се оповестяват резултатите от това коопериране“, разочарована бе проф. Георгиева. Тя обяви, че най-вероятно това ще бъде последното й участие на общото събрание, но не конкретизира какви са бъдещите й планове.

Доц. Симонска бе единствен кандидат за поста и след проведеното тайно гласуване получи подкрепата на 60 от общо 64-мата присъстващи членове на общото събрание. В урната имаше 1 невалидна бюлетина, 2-ма „въздържали се” и 1 гласувал с „не“.

„Ще се постарая на завърша започнатото от доц. д-р Стоян Везенков. Ще продължим със заместник-деканите и отговорника по качество на факултета активно да работим за задържане на нивото, което вече сме постигнали“, изброи част от приоритетите в работата си доц. Симонска, която ще управлява факултета до юни 2021 г., тоест до изтичане мандата на подалия оставка доц. Везенков.

Самата Миглена Симонска е доцент по обществено здраве (логопедия) и работи в ЮЗУ от 20 години. Научните й интереси и публикации са в областта на заекването и неврологично базираните комуникативни нарушения при деца и възрастни. Член е на международни и национални асоциации и сдружения, участва в редица проекти и научни изследвания. От 10 години е директор на Център по логопедия към Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт и първи мандат /от 2015 г./ е ръководител на Катедрата по логопедия.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. некой си

    Добринка Георгиева няма какво да се чуди защо нищо не се пише за договорите със САЩ и дори кафе не е дадено на гостуващите лектори. Отговорът е ясен – ако не е включила пенсионера-ректор БоЮр в проектите, че да намаже и той някой долар и да повее гащи из Америката, резултатът е виден. Я да вземе пример от Дурачката от ПМФ, педагожката кандидат-професорка по информатика, как пробива с фиктивни участници в договори!

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *