До 2 крави и 6 овце могат да отглеждат хората в дворовете си, глобата за нарушителите е 500 лв.

Нова наредба ще ограничава броя на отглежданите селскостопански животни в границите на населените места. Новият административен документ определя обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни в населените места и селищните образувания на територията на община Разлог, както и ограниченията и забраните за отглеждането им.
Според наредбата в границите на регулация на населените места на територията на община Разлог ще е позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични нужди. След влизането й в сила максималният допустим брой селскостопански животни, които могат да се отглеждат за лични нужди в собствени дворни места, но извън границите на ЦГЧ, е до 2 броя едри преживни и еднокопитни животни – крави, коне, до 6 броя дребни преживни животни – козе, овце, и до два броя прасета. В това число не влизат приплодите до едногодишна възраст при ЕПЖ и до шестмесечна възраст при ДПЖ.
За съставните села на общината се допуска с един брой повече за едро преживно животно и два броя прасета.
Максималният брой за отглеждане на зайци и техните приплоди до 2-месечна възраст, регламентиран с наредбата, е до 10 броя, а за пчелни семейства до 3.
За птиците ограничението е до 20, когато се гледат на закрито, и до 10 – на открито. По селата им допустимият брой е доста по-висок – до 150 на закрито и до 100 на открито.
Извън регулацията на населените места ще се отглеждат селскостопански животни за стопански цели. Наредбата не се отнася за отглеждане на животни компаньони и лицензирани приюти за безстопанствени животни.
Контролът ще се извършва от упълномощени от кмета лица, които ще имат право да влизат в селскостопанския обект за извършване на проверка. В случай на отказ те ще търсят съдействие от органите на реда. За неизпълнение или нарушаване на разпоредбите на наредбата са предвидени санкции, които за физически лица са глоба от 50 до 500 лева при първо нарушение и от 150 до 1000 лева при повторно. За юридически лица е предвидена имуществена санкция в размер на 5000 лева.
ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *