Топ теми

Драматични избори във Философския факултет на ЮЗУ! Кандидатите за декан проф. Г. Апостолов и проф. Б. Манов с равен брой – 26 гласа, отиват на балотаж

Членовете на общото събрание на Философския факултет в ЮЗУ не успяха да изберат декан, след като и двамата кандидати за поста -настоящият декан проф. д-р Борис Манов и бившият – проф. д-р Георги Апостолов, получиха равен брой гласове – по 26. Така между тях ще има балотаж, като новото общо събрание ще бъде свикано след две седмици. Подобни ситуации са изключителна рядкост, последният такъв случай в ЮЗУ бе през 2015 г., когато филолозите не успяха от първия път да си изберат декан, а след балотажа факултета оглави проф. д-р Магдалена Панайотова.

Въпреки оспорваните избори вчера впечатление направи, че представителите на 4-те катедри „Философски и политически науки“, „Психология“, „Социология“ „Философия“ запазиха добрия тон и академично поведение, за разлика от общите събрания в някои от другите факултети.

Като първа точка от дневния ред бе представен докладът на декана за изминалите 4 години /мандат 2015-2019 г./ С уговорката, че докладът своевременно е изпратен на всички, проф. Манов сподели, че няма да се спира подробно на него, а ще акцентира на неща, които, по думите му, трябва да бъдат артикулирани в пряк вид. Така той обяви, че през последните 4 години факултетът се е утвърдил като най-успешния в структурата на ЮЗУ и е намерил място в българското и международно научно пространство. Проф. Манов обясни и как, когато е станал декан, си е поставил задача да развие нов подход в управлението, основаващо се на изграждането на нов климат и разгръщане на възможностите. По думите му всичко това показвало, че е изминат един прогресивен път.

„Успяхме да установим най-тесен контакт с ректорското ръководство, то да присъства при нас и ние при него. Бъдете убедени, че и сега, и в този момент всички ние имаме подкрепата на ректора проф. Борислав Юруков“, подчерта проф. Манов .Той говори и за научноизследователската работа, публикациите, академичното развитие, акредитирането на специалности и програми,  като правеше сравнения и между сегашното, и миналото управление на факултета, когато декан бе проф. Апостолов.

Не малка част от присъстващите бяха изненадани да разберат, че  макар и студентите да намаляват, факултетът е в цветущо финансово положение. „През периода 2013-2016 г. факултетът е бил на минус, но след това бавно, но сигурно започва да се стабилизира и към месец май тази година е на плюс със 73 655 хил. лв”, обяви деканът.

Това провокира проф. д-р Иванка Асенова, която след изслушването на доклада попита защо, след като факултетът е толкова добре финансово, се пести дори от хартия и тонери и преподавателите за своя сметка си разпечатват материали. Отговор не последва.

Според регламента на двамата кандидати бяха дадени по 10 мин., за да представят програмите и идеите си за развитието на факултета. Проф. Манов заяви, че ще продължи да ръководи факултета в същата посока, както досега. Ще се опира и ще дава своята подкрепа на всеки един от колегите си. Ще отстоява мястото на факултета като ключов хуманитарен такъв. Той подчерта и че през следващата година факултетът ще празнува 25 години от създаването си и призова всички да обединят усилията си, за да посрещнат достойно юбилея.

„Обръщам се към вас да гласувате за това да не сте резервна част, да не сте втора употреба, а да гласувате за това Философският факултет  да бъде номер едно. Подкрепете моята кандидатура, ние да бъдем номер едно“, апелира проф. Манов.

Проф. Апостолов заяви, че съзнава важността, същността на факултета, още повече че е част от него още от създаването му.

Той бе приготвил и кратко експозе и изложи мотивите си за решението да се кандидатира отново за декан. „На последния факултетен съвет проф. Манов заяви /записал съм си го, цитирам дословно/: „Положението е сериозно. Събирайте се катедрите и мислете какво да правим”. Аз бих казал: „Хайде да се съберем всички   и да решим какво да правим. Да пазим и развием нашия факултет”, заяви проф. Апостолов и допълни, че няма да се впуска в разбор на проблемите, а ще посочи само два от тях, които са от особено значение за бъдещето на всички от звеното. Като първи такъв той посочи, че план-приемът на целия факултет тази година е бил 72 студенти, а през следващите две години се очаква да бъде и по-малък. „Второ, кадровият състав на факултета е реално под законовия минимум от 40 преподаватели на основен трудов договор. 6-7 преподаватели са на срочни трудови договори и биват освобождавани през лятото. Така съставът на факултета пада далеч под 40. Положението е наистина много сериозно“, коментира проф. Апостолов и подчерта, че заради именно кризата, в която е изпаднал факултетът, е решил да се кандидатира за декан. Той сподели и че изпитва огромно уважение към професор Манов, затова и преди 4 години е организирал специална церемония по предаване управлението на факултета и е подарил на наследника си писалка, с която да подпише първата заповед.

„През последните 4 години като заместник-ректор винаги съм се отзовавал при решаването на проблеми, свързани с факултета, и съм помагал както на професор Манов, така и на всеки, който е имал нужда. Днес обаче намирам кандидатурата му като проблемна, поне в три пункта – възраст, разбирането му за актуалните проблеми и стратегията му развитието“, заяви проф. Апостолов. Той се извини за критичността си и подчерта, че ще представи само факти и доказателства, без да прави никакви интерпретации и заключения, за да не бъде упрекнат в субективност.

„След няколко дни проф. Манов ще навърши 65 години. Поднасям извинения, че поставям въпроса, но това е факт. Съгласно закона за висшето образование /ЗВО/ и Кодекса на труда /б.р. проф. Апостолов цитира членове и алинеи/ за ректор, декан и директор се избират  хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище, тоест договор за неопределено време. Отново съгласно ЗВО трудовите договори на хабилитираните лица, които заемат длъжността професор при навършването на 65 години, могат да бъдат удължени за срок от една година, но не повече от три години. Ние преди време гласувахме първото удължаване на проф. Манов,  след няколко месеца предстои да гласуваме втори и след това трето. Тези факти ни поставят в твърде деликатната ситуация относно легитимността и времевия хоризонт на управление. От уважение към проф. Манов аз няма повече да коментирам този въпрос, оставам за протокола разпечатка с всички, свързани текстове от ЗВО, Кодекса на труда, като доказателство за моите думи”, каза проф. Апостолов и действително остави на банката цяла папка с документи, а в залата цареше пълна тишина. По отношение разбирането на проф. Манов за актуалността на проблеми на факултета проф. Апостолов показа   конкретни слайдове от доклада на декана, както и от своя преди 4 години като декан и попита присъстващите дали откриват разлики. „Само три от общо формулираните 21 проблема са различни. Останалите 18 са напълно идентични. Това е така, защото гледате моята презентация като декан на факултета преди 4 години. Дори и заключителния слайд е същият, само се разминават имената ни“, разпозна проф. Апостолов собствения си доклад от 2015 г., сега представен от проф. Манов.

„В началото на мандата си като заместник-ректор направих актуализация на университетската стратегия за развитие, която бе качена на сайта. Факултетската стратегия копира дословно множество текстове от университетската, отнасящи се до мисията, стратегическата цел, основните дейности и други“, продължи с разкритията проф. Апостолов и бе категоричен, че намира този подход за управлението на факултета за твърде формален и несъответстващ на сериозността на актуалните му проблеми. Той сподели, че винаги е търсил съгласие, компромиси, може единствено да обещае постоянство, усърдна работа, принципност, академична компетентност и притежава необходимите знания и опит, за да стабилизира факултета.

След изслушванията преподавателка повдигна въпроса за възрастта на проф. Манов. Той обясни, че няма проблем да е декан, тъй като към момента на подаването на документите е на възраст, която му позволява да се кандидатира. „Имам удължаване, което е гласувано и тези договори са за неограничено време по разбирането на закона. Това може да се провери в юридическия отдел на факултета. Всички договори са така. Назначен съм по чл. 67 от Кодекса на труда, така че няма проблем”, заяви проф. Манов.

По време на общото събрание проф. д-р Иванка Асенова обяви, че в залата има хора, които вижда за пръв път. Тя визира двама млади мъже, седнали на първия ред, като поиска да узнае защо гласуват, от коя катедра са и как точно са станали членове на събранието, без никой да ги е виждал досега. Водещият на събранието доц. д-р Стоил Мавродиев каза набързо, че това са колеги, съобщи само имената им и се надяваше с това да приключи въпросът. Присъстващи обаче настояха самите  нови членове да се представят. Така стана ясно, че гл. ас. д-р Георги Иванов и гл. ас д-р Стоян Стоянов от катедрата по „Спорт“ към Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт вече са част от Философския факултет. Те обясниха, че са тук, защото им се обадили от „Личен състав” да дойдат.

Проф. Манов пък обясни, че въпросните преподаватели водели спорт на студенти от факултета и затова са зачислени към Философския  факултет. Преподаватели макар и неофициално коментираха, че  поне  5-6 от техните колеги са в майчинство или болнични, не идвали на работа, но сега дошли за гласуването. Дали това е така обаче биха могли да потвърдят само от „Личен състав”.

В залата бе и проф. Станислава Стоянова, която не бе идвала от дълго време в университета, и колегите й я посрещнаха радушно, прегръщаха я и я поздравяваха за детенцето й, което още няма годинка.

От гласувалите 54 човека вотът се раздели точно по равно за двамата кандидати за декан – 26 подкрепиха проф. Апостолов, и също толкова проф. Манов, като невалидните бюлетини бяха две. Така се стигна до балотаж, който трябва да определи новия декан на Философския факултет.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

10 Коментара

 1. случаен

  Да не забравяма, че проф. Манов е борец за дискриминация. Той толкава пъти предлага да отпадне възрастовото ограничение. Това е лакея на БЮ. Ако случайно те изберат за декан с помоща на Миланката. Има административен съд.

  Отговор
  1. бай Курти

   Абе сиктирдосайте го този набеден “професор” Манов, и той е професор, колкото Юруков. Аман от нереализирани пенсионери!

   Отговор
 2. Гражданин

  Съд до дупка за тия измамници внедряващи си хора и правещи измами във всички факултети! До кога пенсионерите алчни в юзу Ще убиват институцията. Измъчват студентите и асистентите и крадат безсрамно!

  Отговор
  1. Овца от стадото

   Докога ли – докато стадото, наречено “Общо събрание” продължава да дава да го стрижат нагли и алчни некадърници, които ще умрат от глад ако изпуснат властта!

   Отговор
 3. ПМФ

  Проф. Иванка Асенова е изключително интелигентен и достоен човек! Адмирации за смелостта Ви, хора! Борете се до край!

  Отговор
 4. Разбирач

  3 неща стават ясни след тези избори.
  1- Бай Ганьо прави всичко възможно да погази всички морални и законни норми и правила. Това се изразява в:
  *Каране на жени в майчинство да дойдат и да гласуват.
  *Довеждане на 2-ма анонимници от специалност “Физкултура” (познайте за кого да гласуват)
  2 – Очевидно пенсьонерите имат заучена фраза относно това, че са на 65+ и нямат право да заемат ръководни длъжности – “Отидете и вижте в юридическия отдел” с надеждата никой да не провери,но за съжаление на проф. Манов с удължаването си трудовият договор се счита за срочен, а не за безсрочен. Практиката вече е виждала подобни случаи. Сега е въпрос проф. Апостолов да обжалва.
  3 – Рейтингът на проф. Апостолов дори в собственият му факултет е тревожен, какво остава рейтингът му за ректор.

  Изборите за ректор в сряда ще бъдат трудни и отново ще се погазват всякакви правила и норми. Ако случайно Ганьо спечели ще се ходи на съд и ЮЗУ ще влезе в хрониките като други университети, при които ректорите извън законовите граници биват свалени от Административният съд в рамките на 2 месеца… Преподаватели, студенти и администрация да се замислят дали искат това и дали сегашното положение им харесва!

  Отговор
  1. кан Крум

   Действително удълженият срок на трудовия договор на хабилитирани след 65 г. е за 1 година, т.е. СРОЧЕН, и може да се повтаря съответно за още 1 или 2 години (за доц. и проф.), но само ако ИМА НУЖДА (!), т.е. не е даденост!!! Впрочем в повечето университети, напр. в УАСГ, РУ и прочее, след 65 г. всички се пенсионират! Ако са толкова незаменими като специалисти, назначават ги НА ХОНОРАР! Така че опитите на нашите местни рошльовци да се правят на втори Величко Адамовци (пишман-професора и ректор на Свищовския ВУЗ) отсега са обречени на провал. А приетата от БоЮр поправка в Правилника е НЕЗАКОННА, понеже правилникът е подзаконов акт и НЕ МОЖЕ да отменя или да противоречи на закон, ЗВО и КТ!!! Това е безплатен урок по право на т.нар. “юристи” на заплата в ЮЗУ и на “корифеите” в ПИФ-а! Казах!!!

   Отговор
   1. Разбирач

    Разбирам и подкрепям, не исках да изпадам в такива подробности. Дано хората се събудят и изберат промяната пред сегашната пасмина, която съсипва университета. Който и да се избере от останалите кандидати би бил по-добър и успешен ректор от това недоразумение.

    Отговор
 5. Брей брей брей, тарикат разбираш ли ....

  Мдааа, сега какво излиза? Смешника псевдо професор БЮ е пробвал с физкултурници да саботира изборите, но не успял, ХАХАХА!!!
  Господа и дами преподаватели и служители, до кога ще търпите това нагло погазване на всякакви етични и академични норми?
  Многоуважаеми проф. Манов, много ви е влязъл под кожата сегашния ректор? Няма нищо лошо в това, даже ако искате след 27 ноември си го вземете вкъщи. Вие сте си пенсионер, той е пенсионер, гледайте си заедно старините, оставете ЮЗУ да върви напред. Може за 3-5-8 и брадатата секретарка от европроектите да си викате.

  Отговор
 6. Тримата му с китари

  Пенсионерите да си гледат пенсиите и да не се бъркат в управлението не само на факултетите, а и, най-вече, на университета! Това важи и за Юруков, който също като протежето му Манов, пак глади гащи за нов мандат, въпреки че и той е пенсия, и ще го види през крив макарон!

  Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *