Екипите на „Патронажна грижа” подпомагат близо 60 нуждаещи се в Трън и Земен

Потребителите получават здравни и социални грижи в домашна среда до 2 часа на ден

Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ подпомага 60 възрастни хора и лица с увреждания от Трън и Земен. Потребителите получават ежедневни здравни и социални грижи в домашни условия. Екипът на „Патронажна грижа” включва домашни помощници, социални асистенти, социални работници, психолог, рехабилитатори, медицински сестри и шофьори.
„Тъй като хората, попадащи в обхвата на проекта, са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, помощта, която им се предоставя, особено в момента, е много радушно посрещната и жизненоважна за тях. На преден план излиза нуждата от пазаруване на хранителни продукти, изписване и закупуване на лекарства, измерване на кръвна захар, вземане на кръв и носенето й в лаборатория и други нужди, изискващи напускането на безопасния дом и среща с други хора, което би поставило в риск нашите потребители“, посочва Цветелина Василева, ръководител на екипа, предоставящ „Патронажна грижа“ в общините Трън и Земен.
От 21 април 2020 г. се изпълнява и проектът “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, който дава възможност да се разширят услугите и обхватът на грижите. Той включва в получаващите подкрепа и хората под карантина в периода на извънредното положение, свързано с разпространението на COVID-19. Целевата група по проекта са възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, лица под карантина, самотни родители с деца до 12 г., пълнолетни в риск.
„Фокусът на проекта е превенцията на разпространението на коронавирус сред най-рисковите и уязвими групи. След направен анализ в населените места от двете общини идентифицирахме необходимостта от предоставяне на различен тип услуги по домовете, с което да осигурим социална дистанция за потребителите“, допълва Цветелина Василева.
Почасовите услуги са свързани със закупуване и доставяне на храна, продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със средства на ползвателите или с пари извън проекта). Потребителите могат да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и извършване на неотложни административни услуги.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *