Екипът Томов отчита изпълнението на ключови проекти

Екипът на инж. Румен Томов отчита изпълнението на ключови проекти за периода на управлението му на община Благоевград от ноември 2019 г. до май 2021г. :

I. Приключени обекти към 05.2021 г.

  1. Реконструкция и рехабилитация на:

ул. “Майор Стефан Иванов”, гр. Благоевград – 43 883 лв.

ул. “Влахина”, с. Падеш – 25 000 лв.

ул. “Стара планина” – 262 551.21 лв.

ул. “Възрожденска” – 347 664 лв.

ул. “Славянска” – 5166 лв.

бул. “Св.св. Кирил и Методий” (кръстовището, образувано със “Св. Димитър Солунски”) – 21 832 лв.

2. Възстановяване на Летен театър – 65 004.00 лв.

3. Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сградата на отдел “Държавен архив” – Благоевград, дирекция “Регионален държавен архив” – София в Държавна агенция “Архиви”, по Оперативна програма “Региони в растеж” – 361 136.00 лв.

4. Изградена допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – 11 945 990.00 лв.

5. Обновяване и допълнение на улично озеленяване в разделителната ивица по бул. “Св.св. Кирил и Методий” (полагане на поливен водопровод и изграждане на капкова система, полагане на хумус, засаждане на декоративни храсти, широколистни дървета и многогодишни цветя) – 147 085.00 лв.

6. Изготвени проекти за обект: Ограждение за отглеждане на големи котки (лъвове) в Зоологическа градина, гр. Благоевград – 46 200.00 лв.

7. Закупен нов сметосъбиращ автомобил – 153 600.00 лв.

8. Закупена нова цистерна за измиване на улици – 176 400.00 лв.

9. Изпълнена система за контрол на достъп в сградата на Общинска администрация – 26 000.00 лв.

10. Видеонаблюдение за нуждите на VIII СУ “Арсени Костенцев”, XI “Христо Ботев”, СУИЧЕ, IX “Пейо Яворов”.

11. Доставка и монтаж на метална ограда клетка за елени в Зоологическа градина – 18 000.00 лв.

12. СМР дейности в Зоопарк, гр. Благоевград, клетка за новородени – 8100.00 лв.

13. Ремонт на помещения общинска собственост
– общински помещения на ул. “Арсени Костенцев” № 7 – 33 650.00 лв

14. Цялостен ремонт на покрива на:
Почивна станция “Предел” – 57 800.00 лв.
Къща “Библиотека”, кв. “Вароша” – 12 564.00 лв.
Сградата на Американския университет в България – 7981.00 лв.

15. Цялостен ремонт на съществуващ терен с изкуствена трева в СК “Пирин” – 71 280.00 лв.

16. Обновени детски площадки в детски ясли:

Дневна детска ясла № 2 (демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови съоръжения за игра, монтаж на ударопоглъщаща настилка, полагане на нови тротоарни настилки, пейки и др.) – 11 302.00 лв.

Дневна детска ясла № 3 (демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови съоръжения за игра, монтаж на ударопоглъщаща настилка, полагане на нови тротоарни настилки, пейки и др.) – 15 561.00 лв.

Дневна детска ясла № 10 (монтаж на ударопоглъщаща настилка, полагане на нови тротоарни настилки, пейки, подмяна на улуци, водосточни тръби и водосточни казанчета) – 12 865.00 лв.

Дневна детска ясла № 12, филиал бл. 164, в жк “Еленово” (демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови съоръжения за игра, монтаж на ударопоглъщаща настилка, полагане на нови тротоарни настилки, пейки и др.) – 10 482.00 лв.

17. Изградено футболно игрище в двора на VIII СУ “Арсени Костенцев” (Спортната площадка е предвидена за игра на футбол с размери 16/26 метра. Покритието е от изкуствена трева с посипка от кварцов пясък, монтирана върху армирана бетонова основа. Изградена е ограда с височина 6 метра и два входа, разположени срещуположно. Достъпът до него е осъществен чрез изградена алея от тротоарни плочи – 88 000.00 лв.

18. Ремонт в Дом за стари хора “Св. Петка”, ул. “Освобождение”, жк “Струмско”.

19. Ремонт, възстановяване, обезопасяване и окабеляване на уличното осветление по следните улици и паркове – парк “Даме Груев” – 41 931.00 лв.; Междублоково пространство на ул. “Тодор Александров” №16 – 1065.00 лв.; бул. “Васил Левски” № 65; Художествено осветление върху стената на военно формирование 26400; Междублоково пространство на бл. 202 и 205, жк “Еленово-2”- 1317.50 лв.; ул. “Шипка” и ул. “Четирка”, с. Покровник – 5410.00 лв.; ул. “Трети март”, с. Еленово – 1586.00 лв.; При блокове № 6, 7 и 8, жк “Запад” – 4123.00 лв.; ул. “Трифон Кунев”; ул. “Райко Жинзифов” – 5643.00 лв.; ул. “Зеленка” – 14 574.00 лв.; ул. “Солунските атентатори” – 2008 лв.; ул. “Хвойна”, жк “Еленово” – 3939.90 лв.; Парк зад бл. 66 и 67, жк “Ален мак” – 4252.00 лв.; Междублоково пространство на бл. № 41, жк “Ален мак”; ул. “Александър Фон Хумболт” – 8222.00 лв., Стопански двор; ул. “Мусала”, Стопански двор; ул. “Орион”, жк “Еленово” – 5686.20 лв., ул. “Илинден”; ул. “Хан Крум”; ул. “Скаптопара”, с. Рилци – 1900 лв. без ДДС; Междублоково пространство на бул. “Св.св. Кирил и Методий” № 16, 18 и 20 – 2892.00 лв.; жк “Еленово”; бл. № 215, жк “Еленово”; бл. № 207, жк “Еленово”; бл. № 203, жк “Еленово”; бл. № 12 до бл. № 15 – 800.00 лв. без ДДС, жк “Струмско”; бул. “Яне Сандански”; от № 1 до № 3, жк “Струмско”; бл. № 19 до № 23, жк “Струмско”; бл. № 8, жк “Струмско”; бл. № 17; жк “Запад”; бл. № 42, жк “Запад”; бл. № 9, жк “Запад”; Градинката пред бл. № 33 и № 34, ул. “Марица” № 37; ул. “М-р Стефан Иванов”; ул. “Скаптопара” № 47; ул. “Скаптопара” № 33; ул. “Ташко Малев” – 53 453.00 лв.; ул. “Иван Михайлов” № 41 – 412.00 без ДДС; ул. “Питу Гули”, жк “Струмско” – 1410.00 без ДДС; ул. “Страцин” – 1504.00 без ДДС, ул. “Лале” №17; бул. “Славянска” №4- 13 27,50 лв; ул. “Иван Михайлов” № 45, бул. “Славянска” № 12 – 1333.00 лв. без ДДС; мах. “Телкиево”, мах. “Веляците”, мах. “Ваканинци”, с. Дъбрава – 1150.00 лв. без ДДС; ул. “Крушево”; ул. “Даме Груев” на стойност 1060.00 лв. без ДДС; бл. 208 и 209, жк “Еленово-2”; ул. “Райко Жинзифов”, жк “Струмско”; ул. “Заря”, жк “Струмско” – 1350.00 лв. без ДДС; блокове № 12, 13, 14 и 15, жк “Еленово” – 745.00 лв. без ДДС; ул. “Сава Михайлов”; ул. “Данаил Крапчев” на стойност 725. 00 лв.; бл. № 60, жк “Еленово” – 3098.00 лв. без ДДС; мах. “Язовалийска”, с. Логодаж – 1400 лв. без ДДС; ул. “Брод”; Художествено осветление на кръгово кръстовище на бул. “Св.св. Кирил и Методий”; ул. “Николай Кимчев”, кв. “Вароша”; Художествено и районно осветление на зцърква “Възнесение Господне”, с. Горно Хърсово; ул. “Полковник Дрангов”; с. Рилци – 1954.70 лв. + 847.50 лв. без ДДС; Парково осветление в Зоологическа градина – 2200 лв. + 860 лв. без ДДС; ул. “Борис Сарафов” – 5066.00 лв. без ДДС, ул. “Г.С. Раковски”; ул. “Зеленка”, жк “Грамада”, парк “Бачиново” – 1064.00 лв. + 226.00 лв. без ДДС, ул. “Антим I” – 705.00 лв. без ДДС; ул. “Илинден” – 1058.00 лв. без ДДС; ул. “Славянска” – 937.60 лв. без ДДС.

20. Отвесиране на съществуващи наклонени стълбове на следните адреси: блокове № 4А, 17, 18, 19, 20А, жк “Ален мак”; бл. № 165 и 176, жк “Еленово”, на стойност 6788.00 лв.

21. Проектиране по всички части за обект “Външно ел. захранване с кабели СрН – 20kV за нов БКТП и нов БКТП 400kVA, 20/0,4kV, находящ се в поземлен имот с идентификатор 17004.10.997, махала “Акациите”, землище на с. Горно Хърсово, общ. Благоевград – 6000 лв. с ДДС;

22. Доставка и монтаж на топломери в Социално жилище № 3 на ул. “Роден край” – 29 298.96 лв. без ДДС;

23. Изтегляне на захранващ кабел за 4 броя слаботокови кутии за периметрова охрана в Зоологическа градина.

24. Доставка и монтаж на разпределителни кутии за улично осветление на територията на община Благоевград – 15 000 лв. без ДДС;

25. Монтаж на рупорни говорители на пл. “Г. Измирлиев”, гр. Благоевград – 1500 лв. без ДДС;

26. Ремонт на отоплителните инсталации в следните обекти: ЦНСТ “Вяра” – 5000.00 лв. без ДДС; ДГ № 12 “Алени макове” – 677.45 лв. без ДДС; ДГ № 3 “Детелини” – 944.44 лв.; ДГ № 4 “Роса” – 5397.98 лв. + 168.88 лв. + 794.60 лв. + 7600 лв. без ДДС; ДГ “Детски свят” – 2271.33 лв. без ДДС; ЦДГ №1 “Ведрица” – 3391.58 лв. без ДДС; Дневен център за деца с увреждания “Зорница”; ДГ “Света Бородица” – 297.65 лв. + 879.68 лв. без ДДС; ДГ № 10 “Мак” – 1608.00 лв. без ДДС; ЦНСТ “Свети Йоан Рилски” – 5234.88 лв. без ДДС; ЦНСТ “Надежда” – 5274.00 лв. без ДДС; Дом за възрастни хора “Св. Петка” – 5843.16 лв. без ДДС, с. Падеш – 3609.00 лв. без ДДС; ДГ “Първи юни” – 970.00 лв. без ДДС;

27. Изграждане на сградни газови инсталации в сградите на “СБАЛПФЗ – Благоевград” ЕООД на ул. “Цанко Церковски” №4 и ЦНСТ на ул. “Катина и Никола Хайдукови” № 83, гр. Благоевград, на стойност 27 076.90 лв. без ДДС.

II. Стартирани дейности.

  1. Присъединяване на имоти към гробищен парк “Нови гробища” (парцели и гробищни места за погребване, вътрешни главни и второстепенни алеи, площи за озеленяване около оградата и край алеите, места за паркиране на моторни превозни средства, осветление на алеи, паркинг и места за почивка) – 101 250.00 лв.

2. Одобрено изменение на Общ устройствен план с цел предвиждане на устройствена зона “СМФ”, имот с идентификатор 04279.621.147 (парк “Македония”) по Кадастралната карта на гр. Благоевград – 10 800.00 лв.

3. Процедури по издаване виза за проектиране на обект: “Благоустрояване на УПИ I, кв. 2, по плана на Бачиново, имот с идентификатор 04279.607.34 по Кадастралната карта на гр. Благоевград (скейт парк, детска площадка, водна каскада)”.

4. Стартирани дейности по издаване на разрешение за строеж на обект: “Приют за безстопанствени животни в имот 78464.14.934, местност Поището, по Кадастралната карта на с. Церово” – 1 494 867.00 лв.

5. Процедура за изменение на ПУП – План за застрояване (ПЗ) за промяна на предназначението на имот с идентификатор 30702.78.13, местност Крачаница, по Кадастралната карта на с. Зелен дол, община Благоевград, от “нива” за “хеликоптерна площадка, спортен център, медицински център, база за настаняване и заведение”.

6. СМР “Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци”, приоритетна ос 2 “Отпадъци” на Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г.

7. Проект за “Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград – Клетка 3” – 1 473 063.00 лв.

8. Реконструкция и рехабилитация на:

ул. “Ветрен” – 33 000.00 лв.
ул. “Листопад” – 425 295.00 лв.

Изместване на захранващ водопровод (Гл. кл. I – III зона) в участъка от О.Т. 201 до О.Т. 118 – IV. м.р., Благоевград

ул. “Борис Сарафов” – 714 880.00 лв.
ул. “Неофит Рилски” (о.т. 157 – о.т. 200) – 328 439.00 лв.
ул. “Васил Априлов” (о.т. 200 – о.т. 183) – 358 273.00 лв.
ул. “Сергей Румянцев” – 371 840.00 лв.
ул. “Петър Стоянов – 129 058.00 лв.
ул. “Сава Михайлов” (о.т. 255 – о.т. 214) – 280 544.00 лв.
ул. “Алеко Константинов” – 4 610 739.00 лв.
ул. “Патриарх Евтимий” (о.т. 98 – о.т. 107) – 223 594.00 лв.
ул. “Васил Априлов” (о.т. 107 – о.т. 125) – 366 777.00 лв.
ул. “Крали Марко” (о.т. 29 – о.т. 12) – 423 180.00 лв.
ул. “Джеймс Баучер” (о.т. 402 – о.т 106) – 390 540.00 лв.

9. Подписване на договори за изграждане на три нови детски градини (в кв. “Баларбаши”, кв. 216 (до парк “Арена”, бул. “Св. Димитър Солунски), жк “Еленово-1”) и пристройка към съществуващата сграда на VII СУ “Кузман Шапкарев” – 6 039 102.00 лв.

10. Благоустрояване на улица от ул. “Скаптопара”, през О.Т. 32В, О.Т. 34, О.Т. 35, О.Т. 36, О.Т. 37, О.Т. 38 до ул. “Генерал Тодоров” (ул. “Елин Пелин” – 26.05.2021 г. първа копка) – 141 548.00 лв.

11. Ремонт на покрива на Второ основно училище “Димитър Благоев” – 95 000.00 лв.

12. Проектиране на работен проект за ул. “Промишлена”, гр. Благоевград, по следните части: “Геодезия”, “Конструктивна”, “ВиК”, “Пътна”, “ПБЗ”, “ПБ”, “ВОБД”, “ПОБД” и част “План за управление на отпадъците” – 2 018 003.00 лв.

13. Ремонтни дейности по обновяване на автобусните спирки на територията на Община Благоевград – 93 250.00 лв.

14. Подписване на договор и стартиране на СМР по изграждане на “Подлез, кв. Грамада”, по проект “Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 – 1 975 474.00 лв.

15. Внедряване на електронна система за управление на градския транспорт в изпълнение на проект “Интегриран градски транспорт на град Благоевград” – 1 398 746.00 лв.

16. Обособяване и облагородяване на детска площадка за децата към ДГ № 3 “Детелини”, с. Изгрев – 23 200.00 лв.

17. Укрепване на активни срутища на откосите на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Благоевград – 1 667 219.00 лв.

18. Укрепване на свлачищно-срутищен участък над път BLG 2061 (I-1) Благоевград (Бистрица – лет. Бодрост – м. Картала) – 4 687 233.60 лв.

19. Основен ремонт на 2 бр. апартаменти общинска собственост в жк “Еленово” бл. 202, вх. В (за привеждане във вид годни за обитаване и настаняване на хора в нужда) – 40 712.00 лв.

20. Ремонт на помещение общинска собственост на ул. “Васил Априлов”, отдадено за ползване на Сдружение с нестопанска цел “Пирин спорт-2013”. Помещението се използва за упражняване на спорт за незрящи хора и хора с нарушено зрение – шоудаун (тенис на маса) – 11 147.00 лв.

21. Подписване на договор за обект: Изграждане на физкултурен салон към НХГ “Св.св. Кирил и Методий” и подпорна стена към него във връзка с реализацията на проект “Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград” – 521 088.00 лв.

22. Културен и етнографски комплекс “Вароша” – 4 747 897.00 лв.

23. Парк “Македония”, включващ изграждането на:
–  Интер експо и Конгресен център;
–  Музей;
–  Общностен център за социални дейности;
–  Закрита зона за спорт;
–  Изграждане на зелена инфраструктура – парк, велоалеи, зона за спорт, паркинг, зарядни станции за електроавтомобили – 37 200 000.00 лв.

24. Изграждане на Индустриална зона – 200 дка – 11 400 000,00 лв.

25. Подмяна на част от автобусите в градската мрежа:

Електроавтобуси;

Електромикробуси – 19 920 000.00 лв.

26. Изграждане на нови детски площадки

ул. “Цар Симеон” – 35 000.00 лв.

жк “Еленово” до бл. № 21 и бл. № 22 – 45 000.00 лв.

жк “Еленово” между бл. № 49 и бл. № 89 – 45 000.00 лв.

жк “Еленово” зад бл. № 122 и бл. № 123 – 45 000.00 лв.

27. Доизграждане на яз. “Ракочевица”.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *