Топ теми

Екоинспектори в нощна проверка видяха бял дим над Био ТЕЦ „Рубин“, „спести” си глобата, леярна в Дрангово и цех за фурнир в Благоевград обаче не извадиха този късмет

С 3 предписания от РИОСВ – Благоевград  приключи позвъняване на петричанин на „зеления телефон“ в екоинспекцията, информирал инспекцията, че леярната над детската градина в петричкото с. Дрангово бълва отровен дим и трови децата. Оказа се, че собственикът на леярната – „Стак“ ООД на Кирил и Славчо Немцови, които от 2009 г. имат разрешение за тази дейност, до момента никога не са провеждали собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Самото дружество експлоатира две такива индукционни пещи с капацитет по 80 кг/час за всяка една и е любопитно, че същата тази липса не е открита от РИОСВ при комплексната проверка, която правили на леярната през 2018 г.

Нарушение бе открито и по друг сигнал от гражданин – за замърсяване на въздуха от фирма „Рилес“ ООД в Благоевград. Собственици на фирмата са Методи Милчев и Николай Тюфекчийски, които произвеждат фурнир и изделия от дървесина. При тях бе констатирано, че за технологични нужди ползват два броя котли, в които  изгарят дървесни отпадъци, и от това комините им периодично бълват дим. Котлите са с топлинна мощност под 500 кВт и не подлежат на контрол чрез измервания на емисиите, но проверката установи, че дружеството извършва дейност без документ по чл. 35 от ЗУО /б. р. за работа с отпадъци/ и до момента не е извършвало класификация на генерирания от дейността си отпадък.

За пореден път екоинспекторите влязоха и в Био ТЕЦ  „Рубин“, срещу който от години всеки месец се подават поне по няколко сигнала от благоевградчани за замърсяване на въздуха. По поредния сигнал – от 17.11.2020 г., РИОСВ – Благоевград реагирала с извънреден екип, който проверил дружеството във времевия интервал от 21.00-22.00 ч. При извършената проверка на място е установено, че инсталацията работи в нормален технологичен режим, към гориво към котела се подават слънчогледови пелети, котелът работи с 90 % натоварване, а димните газове, които се изпускат от изпускащото устройство, са преценени от проверяващите в нощната тъмница като видимо светли. Не се установява наличие на интензивно миришещи вещества извън границите на обекта, пише още в протокола от проверката.

Миналия месец РИОСВ – Благоевград е съставила 6 акта за административно нарушение, 4 от които са връчени на община Струмяни. Те са за неизвършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води в с. Илинденци, Микрево и общинския център, както и за неизпълнение на задълженията за поддържане в техническа и експлоатационна изправност на канализационната мрежа на с. Микрево и неосигуряване на нормална експлоатация. С акт за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води на изхода на с.  Черниче е община Симитли, а кресненският търговец Иван Трендафилов ще плаща за водене на невярна отчетност.

Двете издадени наказателни постановления през миналия месец са връчени на благоевградската транспортна фирма „Укев транс“ ЕООД със собственик Валери Укев, който е глобен с 2000 лв. за неводене на отчетност на отпадъците, и на „Карбоники 2012“ ЕООД, гр. Благоевград със собственик благоевградчанинът Николай Стоянов, който внесъл на територията на общината  дървени въглища, без да са регистрирани в Европейската агенция по химикали. За този внос Стоянов ще плати 10 000 лева.

3 фирми се отърваха с наложоени месечни санкции, които ще плащат, докато не отстранят констатираните нарушения. „Мултитруп” ООД на Юлия и Тодор Кондакови е санкционирана с 27 лв. месечно за наднормени замърсявания на атмосферния въздух с „прахообразни вещества“ от дейността на инсталацията за производство на пелети в петричкото с. Кърналово. Месечната санкция на благоевградската  „Мебелфаб“ АД на Малин и Таня Хаджийска е 14 лв. – за констатирани наднормени замърсявания на атмосферния въздух с прах и въглероден оксид от фабриката им за производство на столове, а на „Георесурс” ЕООД – гр. Симитли с управител Марио Павлов бе наложена текуща месечна санкция от 21 лв. за заустване на отпадъчни води в р. Струма от обект „ТМСИ“, намиращ се в местността Ормана на с. Крупник.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *